Omgevingsvergunning Maasdeltatunnel verleend

Op dinsdag 25 juni heeft de gemeente Vlaardingen de omgevingsvergunning voor de bouw van de Maasdeltatunnel verleend aan bouwconsortium BAAK (Ballast Nedam en DEME).

Een belangrijke mijlpaal voor het project Blankenburgverbinding waar de Maasdeltatunnel onderdeel van is. De bouw kan nu van start. De tunnel wordt gebouwd onder het Scheur (deel van de Nieuwe Waterweg) en is een onderdeel van de nieuwe snelweg A24 die de A20 bij Vlaardingen verbindt met de A15 bij Rozenburg.


Bouwen op locatie

De voorbereidende werkzaamheden, zoals de bouw van kistdammen en het omleggen van de Droespolderweg, rondde het bouwconsortium recentelijk af. BAAK kan nu beginnen met de bouw van de permanente delen van de tunnel. Aan de noord- en de zuidkant van het water worden eerst de toeritten van de tunnel gemaakt. Bovenop de toeritten worden twee tunnelelementen gebouwd, de zogenaamde afzinkelementen. De elementen hebben een lengte van 200 meter en een breedte van 42 meter. Door te kiezen voor de bouw op locatie, beperkt BAAK de hinder voor de scheepvaart op het Scheur tot de tijd die nodig is om de elementen in positie te brengen en af te zinken.

De Blankenburgverbinding

De Blankenburgverbinding wordt ingepast in de omgeving met een verdiept knooppunt bij de A20 en een landtunnel onder de Aalkeetpolder in Vlaardingen. De omgevingsvergunning voor de landtunnel - de Hollandtunnel - wordt later dit jaar verleend. Binnen het project wordt ook de A20 tussen het Kethelplein en de aansluiting met de Blankenburgverbinding verbreed. Bij Rozenburg bouwt BAAK een knooppunt voor de aansluiting met de A15. Het werk verloopt volgens planning. Het verkeer kan in 2024 van de nieuwe verbinding gebruik maken.