Hart van Zuid en Smart Cities: een innovatieve combinatie

Rotterdam is één van de 6 steden die deelnemen aan het Smart City EU project RUGGEDISED, een project voor innovatieve duurzaamheid. In samenwerking met bedrijven en onderzoekscentra zullen de zes steden laten zien hoe ze ICT, e-mobiliteit en energieoplossingen kunnen combineren om slimme, veerkrachtige steden voor iedereen te laten ontstaan. Dit betekent verbetering van de levenskwaliteit van de burgers, vermindering van de milieueffecten van activiteiten en creatie van een stimulerende omgeving voor duurzame economische ontwikkeling.

Totaalplan

Ballast Nedam heeft samen met de gemeente Rotterdam, RET, KPN, Eneco, Heijmans, Future Insight, TNO en EUR de Europese subsidie voor de Rotterdamse invulling van dit project aangevraagd. De subsidie wordt binnen Hart van Zuid ingezet en de gemeente Rotterdam is trekker van het project. Diverse gemeentelijke afdelingen en de betrokken bedrijven werken samen om de doelstellingen te realiseren. RUGGEDISED werkt aan 13 ‘slimme oplossingen’ die  in het Hart van Zuid-gebied worden uitgerold. 

Veelbelovende resultaten 

Twee jaar geleden vond de kick-off van het project plaats: de eerste fysieke resultaten worden nu zichtbaar. Zo zijn het Zwembad en het Kunstpand gebouwd als bijna energie-neutrale gebouwen. Onder leiding van Eneco wordt een warmte-koudenet aangelegd tussen Ahoy en het Rotterdam Ahoy Convention Centre (RACC), waarop diverse gebouwen in Hart van Zuid kunnen worden aangesloten. Er worden zonnepanelen geplaatst, o.a. op de bestaande hal1 en de kantoren van Ahoy, de nieuwbouw van RACC en de nieuwbouw van het Kunstenpand. Daarnaast werkt Hart van Zuid aan duurzame gebouwen door allerhande slimme oplossingen in gebouwen en de infrastructuur aan te brengen en zet de RET inmiddels ca. 55 elektrische bussen in Rotterdam (Zuid) in. Ook de sensoren die aangeven dat ondergrondse containers geleegd moeten worden, zijn deel van het RUGGEDISED project. 

Bekijk video