Ballast Nedam jaarcijfers 2018

Voor het eerst in zeven jaar positief resultaat; strategie van selectief en strategisch inschrijven werpt zijn vruchten af.

 • Financiële resultaten boven verwachting
 • Onderliggend resultaat € 8,7 miljoen (2017: € 22,3 miljoen verlies)
 • Nettoresultaat € 12,3 miljoen (2017: € 44,4 miljoen verlies)
 • Omzet € 740,1 miljoen (2017: € 740,6 miljoen)
  Sterke en gezonde orderportefeuille van ruim € 1,6 miljard (2017: € 624 miljoen)
 • Solvabiliteit verhoogd naar 11,1% (2017: 2,9%)
 • Liquiditeit € 146,2 miljoen (2017: € 121,1 miljoen)
 • Eigen vermogen € 64,7 miljoen (2017: € 14,2 miljoen)

Strategische, operationele en financiële hoogtepunten van 2018

 • Strategisch en selectief inschrijven doorgezet om het volume, de winstgevendheid en de kwaliteit van nieuwe opdrachten toe te laten nemen
 • Herfinanciering van kredietfaciliteiten en garantielijnen op gunstigere voorwaarden
 • Financiële situatie versterkt
 • Voordeel van de synergie met de Rönesans Groep

Vooruitzichten

 • Focus op sterke en gezonde orderportefeuille wordt doorgezet
 • Solide basis om een beter resultaat te behalen in 2019

Cenk Düzyol, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Ballast Nedam
“Ballast Nedam ligt op koers om het meest competitieve bouwbedrijf van Nederland te worden. Drie jaar geleden hebben we onze strategie van selectief en strategisch inschrijven doorgevoerd met de ambitie om het volume, de winstgevendheid en de kwaliteit van onze nieuwe opdrachten toe te laten nemen. Deze strategie werpt nu zijn vruchten af. In 2018 heeft Ballast Nedam een positief onderliggend resultaat behaald van € 8,7 miljoen, aanzienlijk hoger dan dat we hadden verwacht. Het behaalde nettoresultaat van € 12,3 miljoen is – dankzij additionele eenmalige meevallers – zelfs nog beter.

Onze orderportefeuille is in jaren niet zo groot geweest. Naast de grootte is ook de kwaliteit aanmerkelijk verbeterd. We hebben verschillende solide en interessante nieuwe projecten verworven. Onze orderportefeuille laat hierdoor een hoger percentage projecten zien met gezondere winst- en risicomarges.

Het winnen van hoogwaardige, interessante en innovatieve projecten heeft een positieve invloed op de motivatie van onze werknemers. Daarnaast trekt het ook nieuwe mensen aan die een uitdaging niet uit de weg gaan en onderdeel willen worden van ons team om mee te werken aan onze grensverleggende projecten. Deze nieuwe collega’s verwelkomen wij graag. Hun kennis, ervaring en vaardigheden hebben we nodig om onze projecten uit te voeren.

2018 was ook een jaar waarin we onze financiële situatie hebben versterkt, onze solvabiliteit verder hebben verhoogd en dat we hebben afgesloten met een gezonde liquiditeitspositie.

Door de toenemende groei van de wereldbevolking en de economische welvaart staat onze samenleving voor verscheidene uitdagingen. We hebben onze focus op duurzame energie vergroot en zullen onder meer blijven investeren in nieuwe circulaire en energiezuinige methodes om nieuwe plekken te bouwen en ontwikkelen waar men veilig kan werken en gezond kan wonen en werken.”

Focus op een sterke orderportefeuille

Ballast Nedam heeft haar beleid van strategisch en selectief inschrijven, het gedisciplineerd vaststellen van prijzen en het nauwlettend monitoren middels periodieke rapportages doorgezet. Een kritische aanpak bij het selecteren van projecten is cruciaal. Alleen projecten waarin Ballast Nedam waarde kan toevoegen en zich kan onderscheiden om zo een hogere winstgevendheid te genereren worden uitgekozen.

De orderportefeuille – nu ruim € 1,6 miljard – is aanzienlijk toegenomen, ondanks dit tenderbeleid. Hierdoor zal de omzet in 2019 met ruim 15% toenemen. Bovendien is ook de kwaliteit van de orderportefeuille aanmerkelijk verbeterd. Het kwalitatief verbeterde tenderproces, een hoger percentage projecten met een lager risicoprofiel en gezondere winst- en risicomarges tonen dit aan. De bruto winstmarge is verhoogd tot 3,5% (3,2% in 2017) dankzij efficiëntere kostenbewaking, selectief inschrijven en winstgevende nieuwe projecten in 2018.

In 2018 heeft Ballast Nedam geïnvesteerd om haar risicobeheersing en de kwaliteit van de design en engineering, calculatie- en tenderafdelingen te versterken. Deze investeringen maken het mogelijk om de orderportefeuille in de komende jaren verder te laten groeien en maken Ballast Nedam toekomstbestendig.

Ballast Nedam heeft hoogwaardige projecten verworven in 2018, zoals de A24 Blankenburg verbinding in de regio Rotterdam, Airside pier op Schiphol, de Galaxy Tower in Utrecht, het World Trade Center in Amsterdam, het Hemmathagama watervoorzieningsproject in Sri Lanka en The CoolTower in Rotterdam. Onze regionale business units hebben ook mooie nieuwe projecten aangenomen, waaronder de restauratie van de St. Lambertus kerk in Nederweert en het mixed-use project ‘West Beat’ in Amsterdam. Naast commercieel vastgoed heeft de Development divisie haar woningenportefeuille vergroot naar circa 8.000 woningen, waarvan 2.600 woningen (1.300 daarvan vormen Ballast Nedam’s aandeel in de joint venture) deel uitmaken van het Cartesiusdriehoek project in Utrecht, een gezonde leefomgeving binnen een stedelijk gebied.

Ook in de eerste drie maanden van dit jaar heeft Ballast Nedam diverse interessante nieuwe projecten gewonnen, zoals het mixed-use 1N2 project in Amsterdam, de HES Hartel Tank Terminal in Rotterdam en de Feringa Building in Groningen.

Bovendien hebben we veel projecten naar tevredenheid van onze klanten afgerond, zoals het Erasmus MC in Rotterdam, Rijkskantoor De Knoop in Utrecht, de renovatie van de Johan Cruijff ArenA, de Fietsbrug en Natuurverbinding in Nigtevecht, Deutersestraat Transferium in ‘s-Hertogenbosch, het circulaire paviljoen The Green House in Utrecht, Werenfridus College in Hoorn, Conscious Hotel Westerpark in Amsterdam, het appartementengebouw CalandTwo in Den Haag, wooncomplex Havenhof in Eindhoven, de uitbreiding van SAMCO Aircraft Maintenance op Maastricht-Aachen Airport en de restauratie van een Romeins badhuis in het Thermenmuseum in Heerlen. Op het gebied van de energietransitie blijft Ballast Nedam Development voorop lopen. Zij heeft in de afgelopen twee jaar 1.700 woningen zonder gasaansluiting verkocht, waarvan 1.000 woningen in 2018.

Verbetering van de financiële en liquiditeitspositie

De behaalde omzet bedroeg € 740,1 miljoen, ongeveer hetzelfde als vorig jaar. Doordat Ballast Nedam zich in 2018 richtte op het verbeteren van de (kosten) efficiëntie en operational excellence, is de kostenbewaking verbeterd door scherpere herbeoordeling en analyse van de algemene kosten en de nauwere betrokkenheid van de centrale inkoopafdeling. Dit heeft geleid tot een onderliggend resultaat vóór interest, belasting en afschrijvingen van € 8,7 miljoen en een nettoresultaat van € 12,3 miljoen.

In 2018 is de liquiditeit met 20,8% verbeterd naar € 146,2 miljoen. Het eigen vermogen is meer dan verviervoudigd, naar € 64,7 miljoen.

Gedurende 2018 heeft Ballast Nedam voor € 115 miljoen aan nieuwe leningen aangetrokken, die gedeeltelijk zijn aangewend om de € 45 miljoen aan leningen bij de Rabobank te herfinancieren, acht maanden voor de oorspronkelijke vervaldatum. Rönesans heeft – ter versterking van het eigen vermogen – een agiostorting van € 45 miljoen gedaan. Dit heeft geleid tot een solvabiliteit van 11,1%. Bovendien is Ballast Nedam erin geslaagd om haar bestaande bankgarantielijn tegen gunstige voorwaarden te herfinancieren en verschillende nieuwe bilaterale garantielijnen en een gesyndiceerde garantiefaciliteit van verschillende financiële instellingen aan te trekken.

De nieuwe faciliteiten verschaffen Ballast Nedam additionele flexibiliteit en liquiditeit voor haar bedrijfsvoering.

Gebruik maken van expertise

De bedrijven binnen de Rönesans Groep profiteren van elkaars expertise. Ballast Nedam gebruikt de kennis en ervaring van andere Rönesans bedrijven voor haar hoogbouw- en industriële projecten. Voorbeelden zijn The CoolTower project in Rotterdam, het Galaxy Tower project in Utrecht en het HES Hartel Tank Terminal Project in Rotterdam. Rönesans maakt gebruik van Ballast Nedam’s expertise in grootschalige infrastructuur-, watervoorzienings- en offshore projecten. Het behoren tot de Rönesans Groep heeft het mogelijk gemaakt om meer in internationale teams en supply chains te werken. Dit onderscheidt Ballast Nedam en maakt de organisatie minder afhankelijk van de lokale markt.

Vooruitzichten voor 2019

De laatste jaren stonden in het teken van herstel, herstructurering en reorganisatie. Ballast Nedam kondigde aan dat zij zich richtte op de (kosten) efficiëntie en operational excellence. Gedurende 2018 zijn er wederom belangrijke stappen gezet om de meest competitieve en kostenefficiënte speler op de Nederlandse markt te worden. Ballast Nedam blijft zich voornamelijk richten op effectiviteit, efficiëntie en het creëren van toegevoegde waarde.

In 2019 zal Ballast Nedam nog verder de vruchten plukken van wat zij de laatste jaren heeft bereikt. Ze blijft zich richten op een sterke orderportefeuille met een toename van de omzet van meer dan 15%. Ballast Nedam gelooft dat de gecreëerde basis solide is en haar in staat stelt om dit jaar een hoger resultaat te laten behalen. Ballast Nedam zal zich blijven richten op het creëren van een grotere positieve impact op de samenleving.