Strategische ambities

Strategie Challenge to Improve

De strategie om onze doelen te behalen, is gestoeld op onze belangrijkste ambities. Dit zijn onze leidende principes:

1. Een voorkeurswerkgever zijn en blijven

In deze uitdagende arbeidsmarkt en met een schaarste aan gekwalificeerde mensen is het van het grootste belang om medewerkers aan te trekken en te binden. Dankzij onze toegewijde en vakbekwame medewerkers kunnen we onze ambities waarmaken. Kortom: onze mensen zijn onze grootste kracht.

Om een voorkeurswerkgever te blijven, willen we kundig personeel aantrekken, productiviteit en inzetbaarheid stimuleren en een gezonde en veilige werkomgeving creëren. Werkplezier nemen we serieus. Daarom willen we dat onze mensen kunnen groeien in hun werk, carrièremogelijkheden hebben, de vrijheid hebben om creatief te zijn en zich erkend voelen. We investeren in opleidingen en loopbaanontwikkeling, het welzijn van medewerkers en leiderschapsontwikkeling.

2. Operational excellence optimaliseren

Als we projecten opleveren, willen we de meeste waarde creëren voor onze klanten. Om dit te doen, moeten we ons aanbod optimaliseren. Dit betekent dat we onze prestaties op het gebied van kwaliteit, prijs en levertijd naar het hoogste niveau tillen. Met andere woorden: zo goed mogelijk doen wat we beloven. Waarde creëren betekent dus focussen op kwaliteit, het beheersen van onze processen en risico's en het vergroten van onze winstgevendheid. Daarnaast vinden wij een hechte samenwerking, een oplossingsgerichte focus, transparantie en open communicatie belangrijk om klanttevredenheid te waarborgen.

3. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen uitbreiden

Onze projecten zijn gericht op het creëren van een hoge levensstandaard. Daarom zijn we ons bewust van de impact van onze activiteiten op het milieu. We nemen onze verantwoordelijkheid naar interne en externe stakeholders, de maatschappij en het milieu.

Het creëren van een veilige werkomgeving is een topprioriteit en veiligheidsbewustzijn is onze belangrijkste strategie om gewenst gedrag te verbeteren. Jaarlijks zetten we stappen in duurzaamheid tijdens de uitvoering van onze projecten en in onze corporate bedrijfsvoering, We verkleinen onze  CO2-footprint en zijn goed op weg om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Social return is een ander belangrijk doel, al verschillen de niveaus van social return aanzienlijk tussen onze bedrijfsonderdelen. We geloven dat we het de komende jaren nog beter kunnen doen door verantwoordelijk en eerlijk te zijn, elkaar te accepteren en successen te delen.

4. Financiële stabiliteit vergroten

Wij werken aan gezonde, duurzame en winstgevende groei die past bij ons bedrijf en onze capaciteit. Internationale groei is onderdeel van deze ambitie. Er zijn veel kansen in het buitenland en we profiteren nog steeds van ons internationale netwerk en onze sterke internationale reputatie. We blijven inzetten op evenwichtig risicomanagement. Onze ondernemersmentaliteit helpt ons om nieuwe kansen te blijven ontdekken en nieuwe uitdagingen aan te gaan.