CO₂-halfjaarcijfers: op weg naar een CO₂-neutraal Ballast Nedam

Ballast Nedam ligt op koers om in 2030 CO₂-neutraal te zijn. Dat blijkt uit cijfers op basis van het eerste halfjaar van 2023. De CO₂-uitstoot van bedrijfsresultaten is in de eerste helft van het jaar in absolute zin met 8.9% gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Het doel voor 2023 is om de CO₂-uitstoot met 42% te verminderen ten opzichte van het basisjaar 2019. Ten opzichte van dit basisjaar is de CO₂-uitstoot van kantoorlocaties in het eerste halfjaar van 2023 ruim gehalveerd. Bovendien is de uitstoot van projecten fors gedaald dankzij investeringen in elektrisch materieel, HVO-brandstof en andere CO₂-reducerende maatregelen. De uitstoot van mobiliteit daalde dankzij een toegenomen aantal elektrische leaseauto’s. Het elektriciteitsverbruik van het wagenpark wordt gecompenseerd met groencertificaten, afkomstig van onze eigen windmolens.

Van uitstoot naar cijfers

In het eerste halfjaar van 2022 waren enkele coronamaatregelen nog van kracht. Inmiddels zijn de meeste medewerkers weer meer gaan reizen en is de bezetting op kantoor ook weer toegenomen. Dit veroorzaakt in het eerste halfjaar van 2023 een lichte stijging van de CO₂-uitstoot ten opzichte van de omzet (1.4%), vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

De voetafdruk neemt steeds verder af. In de eerste helft van basisjaar 2019 rapporteerde Ballast Nedam per miljoen omzet een voetafdruk van 23.0 ton CO₂. In de eerste helft van 2021 was dat 19.9 ton en in dit eerste halfjaar van 2023 is dat 14.3 ton. Hiermee is Ballast Nedam hard op weg om een in 2030 een uiteindelijke voetafdruk van 0 ton CO₂ te behalen.

 Meer cijfers, zoals de uitstoot per scope, lees je in ons rapport voor de CO₂-prestatieladder.

Investeringen

Met investeringen in elektrisch materieel, zoals een elektrische vrachtwagen, elektrische asfaltwals, elektrische mixercombinatie en elektrische rupskraan stoten de activiteiten op de bouwplaatsen steeds minder CO₂ uit. Andere investeringen zijn het verduurzamen van eigen kantoren en de werkplaatsen in Sittard en Berkhout. Deze zijn voorzien van zonnepanelen en afgesloten van het gas.

In 2040 wil Ballast Nedam energieneutraal zijn, waarbij alle benodigde energie zelf duurzaam wordt opgewekt via windmolens en zonnepanelen. Om deze doelstelling te kunnen realiseren heeft Ballast Nedam in 2022 een Virtual Power Plant (VPP) opgezet. Doel van de VPP is in eerste instantie het leveren van de overtollige stroom van eigen zonnedaken aan andere kantoor- en/of bedrijfslocaties van Ballast Nedam. Hierdoor is Ballast Nedam minder afhankelijk van de energiemarkt. Er hoeft immers minder volume aan stroom te worden ingekocht en verkocht. Het stimuleert ons om zoveel mogelijk eigen stroom te gebruiken en in te spelen op piekbelastingen. Daarmee kunnen we bijdrage aan de energietransitie in Nederland.

Met deze resultaten en investeringen is Ballast Nedam goed op weg om haar doelstellingen tijdig te behalen.

Terug naar: