Laatste tests voor windpark Maasvlakte 2

Alle 22 windturbines van Windpark Maasvlakte 2 gaan de laatste fase in: de testfase. Ballast Nedam was op dit project verantwoordelijk voor de turbinefundaties, de aansluiting met het inkoopstation en de parkbekabeling. Het project kent zelfs een primeur voor de windsector: voor het eerst zijn windmolens op land gefundeerd met een monopaal.

De turbines staan op twee soorten zeeweringen: een zachte en een harde. De zachte zeewering bestaat uit duinen en strand. Hier staan twaalf windturbines in de branding, met een monopaal fundering. En dat is een primeur voor de windsector, want voor het eerst is op land een windmolen gefundeerd op een monopaal. Hierdoor zorgen we voor een kleinere impact op de strandbodem en minder hinder voor de omgeving. Daarnaast hebben de funderingen een slank karakter, waardoor er meer ruimte overblijft voor recreatie rondom de windturbines.

De overige tien windturbines staan op de harde zeewering, bestaande uit een dijk en een blokkendam. Voor deze turbines is gekozen voor een betonnen fundering met een gewapende grondconstructie die tegen het dijklichaam is geplaatst.

Verduurzaming

De afgelopen periode is het werkgebied weer teruggebracht naar de originele staat en kunnen recreanten weer volop gebruikmaken van het sportstrand. De bouw van Windpark Maasvlakte 2 gaat nu de laatste fase in: de windturbines worden de komende maanden volledig getest. Zo wordt gekeken of zij onder alle omstandigheden goed kunnen functioneren.

Wanneer de testfase is afgerond en het park echt in gebruik wordt genomen, levert het park jaarlijks 416 GWh duurzame stroom op. Rijkswaterstaat gaat deze groene stroom inzetten om de energievoorziening van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat volledig te verduurzamen. Kantoren, maar juist ook zaken als wegverlichting, bediening van bruggen en gemalen maken dan gebruik van de windenergie van de Maasvlakte.

Terug naar: