Intervisie bij young professionals

De young professionals van Ballast Nedam staan aan het begin van een uitdagende carrière in de bouwbranche. Maar terwijl zij de inhoudelijke expertise ruimschoots in huis hebben, merken we dat tijdens opleidingen vaak beperkt aandacht is geweest voor zelfreflectie. Daarom investeren we in intervisietrajecten, waarin de jonge medewerkers hun soft skills verder ontwikkelen.

Onze young professionals doorlopen een éénjarig traject, met acht online bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten worden de deelnemers begeleid door een externe professional en adviseren zij elkaar onderling over werkgerelateerde uitdagingen.

In januari 2022 zijn zes nieuwe groepen van young professionals gestart aan hun intervisietraject. Deze groepen zijn klein en bevatten deelnemers van verschillende organisatieonderdelen van Ballast Nedam.

Leren reflecteren

De young professionals leren om kritisch te kijken naar hun eigen pijnpunten en gewoonten. Daarnaast leren ze de juiste vragen te stellen en oprechte belangstelling voor elkaar te hebben. Vragen zoals ‘hoe plan ik mijn tijd efficiënt in?’ en ‘hoe kan ik het tijdig signaleren als mijn werkdruk te hoog wordt?’ komen tijdens deze bijeenkomsten op tafel. De zelfreflectie leidt tot kwalitatievere gesprekken met hun leidinggevende en dat is goed voor hun verdere carrière.

'Ik leerde hoe ik 'nee' kon zeggen'

Martijn Zondag heeft het intervisietraject doorlopen tijdens zijn traineeship bij Ballast Nedam Building Projects. Nu hij zijn carrière bij Ballast Nedam heeft voortgezet, volgt hij een aanvullend traject met een externe coach. “Tijdens het begin van mijn traineeship merkte ik dat ik op alles ‘ja’ zei. Aan het einde van mijn week was mijn to-dolijstje alleen maar langer geworden. Dat was natuurlijk niet de bedoeling. Tijdens de intervisiebijeenkomsten heb ik geleerd hoe ik tegen bepaalde dingen ‘nee’ kon zeggen, of hoe ik kon aangeven dat ik wat meer tijd nodig had. Daar ben ik blij mee, want ik denk dat ik anders op een later moment in mijn carrière tegen de lamp was aangelopen.”

Naast deze lessen leerde Martijn om meer vragen te stellen en problemen eerder te signaleren. “Ik heb mezelf kritisch afgevraagd waarom ik sommige dingen niet op tijd af krijg. Daar ben ik mee aan de slag gegaan, waarna ik beter ben gaan organiseren en plannen. Bovendien leerde ik om dingen eerder bij mijn leidinggevende aan te geven. Als je je mond houdt, wordt niemand er beter van, dat weet ik nu wel.”

Samen met collega’s

De intervisiebijeenkomsten zijn een uitgelezen kans om met andere young professionals te leren van vragen en problemen uit de werkpraktijk. In een leergroep van gelijken leren ze gelijk elkaar kennen. Dat kan handig zijn voor het opbouwen van een vertrouwd netwerk binnen de organisatie. Tegelijkertijd is de groep zodanig gemixt tussen de organisatieonderdelen dat het hen tijdens het werk niet in de weg komt te zitten. “Het is bijzonder om tijdens zo’n bijeenkomst om je heen te kijken en mensen met verschillende functies of vanuit verschillende organisatieonderdelen bij elkaar te zien”, zegt Martijn. “Ik merkte dat we allemaal weleens tegen dezelfde problemen aanlopen. Het is dus erg fijn dat de organisatie tijd reserveert om het over dit soort problemen te hebben en elkaar daar mee te helpen. Dat maakte de intervisie groep heel waardevol.”