Oog voor de omgeving

Onze projecten bevinden zich vaak op complexe locaties, en hebben doorgaans veel impact op de omgeving. Daarom investeren we flink in aandacht voor omwonenden, (toekomstige) gebruikers en andere stakeholders. Dat begint al in de planfase via bijvoorbeeld Publiek Private Buurt Samenwerking. Ook tijdens de uitvoering faciliteren we een continue dialoog met alle stakeholders. Daarnaast houden we de omgeving veilig en leefbaar, met uitgekiende bouwmethodieken en een slimme fasering.