Terugkijken op Bewust Veilig-dag 2023: Spreek je uit!

Wat doe jij als je een onveilige situatie op de bouw ziet? Op onze bouwplaatsen en in onze kantoren hebben we op Bewust Veilig-dag, 29 maart 2023, tientallen gesprekken over je uitspreken over veiligheid, iemand aanspreken en zelf aangesproken worden. Van Groningen tot Maastricht: de gesprekken vonden overal plaats.

Directieleden, managers, projectleiders, uitvoerders, voormannen, leidinggevenden en HSE’ers waren aanwezig op de bouwplaatsen en werklocaties om te benadrukken hoe belangrijk het is om jezelf uit te spreken en collega’s aan te spreken. Met behulp van ons eigen Take Feedback to Care kaartspel zijn concrete situaties besproken die je in de praktijk kan tegenkomen. Het kaartspel bevatte vragen zoals: ‘Wat zou jij doen?’ En ‘Hoe pak jij dat aan?’ en gaf inzicht en bewustwording betreffende veiligheid op de bouwplaats.

Gesprekken vaker voeren

Naast de vele positieve leerervaringen is de conclusie ook dat er nog veel te winnen valt rondom de veiligheidshouding en -gedrag. Voor veel collega's blijft het lastig om elkaar aan te spreken op gedrag. Hoe vaker er over veiligheid gepraat wordt, hoe bewuster we van dit thema worden. Daarom blijven we dit dit doen. 

In onze veiligheidscampagne Take Care dagen we onszelf en collega's uit om oog te hebben voor elkaar. En om op een juiste, veilige manier te handelen om veilig werken te verbeteren. Deze landelijke Bewust Veilig-dag is een mooie aanleiding, maar eigenlijk is het iedere dag een veiligheidsdag.

Terug naar: