Trede 3 van de veiligheidscultuurladder: slechts een begin

In de bouwsector vinden nog steeds regelmatig ongevallen plaats, ondanks dat er wet- en regelgeving, sectorafspraken en instrumenten bestaan om de veiligheid tijdens de uitvoering van werkzaamheden te vergroten. Daarom heeft Ballast Nedam veiligheid op #1 staan. Recentelijk hebben alle organisatieonderdelen van Ballast Nedam trede 3 van de Veiligheidsladder bereikt: een belangrijke prestatie waar vanuit we nu verder groeien.

De veiligheidsladder is een instrument om veiligheidsbewustzijn, houding en gedrag in bedrijven te meten en kent in totaal vijf treden. Tijdens het beoordelingsproces ligt de nadruk op de veiligheidscultuur. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn in een organisatie, hoe hoger de toegekende trede.

We kiezen voor deze veiligheidsladdercertificering omdat we vanuit intrinsieke motivatie veiliger willen werken. De veiligheidscultuurladder stuurt niet aan op wetten en regels, maar op houding en gedrag. Dat past bij Ballast Nedam. Met het behalen van trede 3 toont Ballast Nedam aan dat veiligheid in haar gehele organisatie hoog op de agenda staat en dat alle organisatieonderdelen hierin verantwoordelijkheid tonen.

Initiatief en verantwoordelijkheid voor iedereen

Binnen de organisatie zetten we stappen om de aandacht voor veiligheid nog verder te verankeren in de hoofden en harten van al onze mensen. Daarom spoort Ballast Nedam iedereen aan om persoonlijk leiderschap te tonen, op elk niveau van de organisatie. Van elektriciens tot dakdekkers en van heiers en betontimmerlieden tot projectmanagers – op de bouwplaats neemt iedereen initiatief en verantwoordelijkheid om veiligheidsrisico’s in te schatten en passende maatregelen te nemen. Op steeds meer projecten bespreken uitvoerders en voorlieden de werkzaamheden van die dag. Welke veiligheidsrisico’s kunnen zich voordoen? En hoe gaan wij hiermee om?

Verder verbeteren: Safety Sprint Sessies

Uit analyse van Dekra bleek in 2020 dat we ons veiligheidsbewustzijn verder konden vergroten als we iedereen hier actief een rol in laten spelen. Zo wordt iedereen nog meer betrokken en verbeteren we onze veiligheidscultuur met elkaar. Stap voor stap.

Om dit binnen ieder organisatieonderdeel te versnellen, zijn de Safety Sprint Sessies in gang gezet. Deze sessies worden per organisatieonderdeel en met meerdere teams uitgevoerd. In zes weken wordt heel gericht gewerkt aan één onderwerp. Na deze zes weken zijn de resultaten opgeleverd en start het team aan een nieuw onderwerp. Het doel is tweeledig: ten eerste worden in korte tijd direct zichtbare resultaten behaald. Ten tweede zijn er zo steeds meer mensen actief betrokken bij het verbeteren van de veiligheidscultuur. Zo genereren we een sneeuwbaleffect.

Oprechte zorg

In haar veiligheidsprogramma werkt Ballast Nedam onder andere aan een veilige werkcultuur. We zorgen voor elkaar, spreken elkaar aan en maken dilemma’s bespreekbaar. We vinden het belangrijk dat iedereen bij Ballast Nedam werkt op een plek waar het veilig is om je uit te spreken als het veiliger kan. En waar iemand een compliment geeft als een ander zijn verantwoordelijkheid neemt. Of waar de werkzaamheden worden gepauzeerd als het niet veilig genoeg is. Dit zorgt voor een veilig werkklimaat, zodat iedereen na een werkdag weer veilig naar huis gaat.


Veiligheid in aanbestedingen

Sinds 1 januari 2022 heeft de certificering op de Veiligheidsladder directe invloed op aanbestedingen. In het aanbestedingsproces worden alle ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) gevraagd om een bewijsmiddel van trede 2 op de Veiligheidsladder. Ballast Nedam is één van de GCVB-ondertekenaars en voldoet met trede 3 aan deze eis.

Naast de ondertekenaars, moeten ook andere betrokken partijen van een project voldoen aan de minimum eis van trede 2. Dit zijn bijvoorbeeld opdrachtgevers, hoofdaannemers, onderaannemers, architecten en ingenieursbureaus. Bedrijven tot vijf personen zijn vrijgesteld, tenzij deze bedrijven door structurele inzet van derden feitelijk groter zijn. Deze nieuwe regel zorgt ervoor dat wij nog scherper zijn op veiligheid in onze aanbestedingen en dat wij onze partners met extra zorg uitkiezen.

Onderweg omhoog op de ladder

In 2022 gaat Ballast Nedam onze collega’s trainen in relevante soft skills. Deze trainingen zijn gericht op het herkennen van veiligheidsrisico’s en het realiseren dat eigen gedrag een spiegel is voor wat je kunt verwachten van de mensen om je heen.

Bovendien werken verschillende organisatieonderdelen van Ballast Nedam in 2022 toe naar trede 4 op de veiligheidsladder. Op deze vierde trede ligt de nadruk op een proactief veiligheidsbeleid, waarin continu wordt geïnvesteerd in de verhoging van het veiligheidsbewustzijn, vooruit wordt gedacht en initiatief wordt genomen. Daarmee zet Ballast Nedam het thema ‘veiligheid’ dit jaar opnieuw op #1.