Missie, visie, ambities en waarden

De basisprincipes voor onze strategie zijn vastgelegd in onze missie, visie, ambities en waarden. Ze geven richting en sturing en laten zien wie we zijn.

Missie

We zien vertrouwen als basis van onze relatie met stakeholders. Zo ondersteunen we onze klanten bij het realiseren van ontwikkel-, bouwkundige-, infrastructurele- en industriële doelen. Vertrouwen verdienen we door onze mensen en door de manier van werken binnen projecten. We bieden deskundige oplossingen op lokaal, nationaal en internationaal niveau en maken daarbij gebruik van onze brede kennis en ervaring. We zijn trots op onze ondernemersgeest, die ons in staat stelt continu te verbeteren en onderscheidend te zijn in de branche.

Visie

Ons doel is om de voorkeurspartner te zijn van onze stakeholders, vanwege ons vermogen om passende oplossingen te bieden voor complexe bouwprojecten. We blijven ons inzetten om verder te bouwen aan vertrouwen. Dit doen we door te investeren in onze nauwe samenwerking met lokale gemeenschappen, met respect voor het milieu en uitgevoerd door onze ambitieuze mensen. We willen een gewilde werkgever zijn en een gewenst bedrijf om mee samen te werken. We nodigen jullie uit om samen met ons de toekomst te creëren.

 

Ambities

De vijf pijlers van ambitie.

Focus op mensen

We willen dat onze medewerkers veilig, uitgedaagd, betrokken en gelukkig zijn. Voor onze huidige en potentiële werknemers willen we de voorkeurswerkgever zijn. We bieden gezonde werkomstandigheden en uitdagende banen met de mogelijkheid om te groeien op professioneel en persoonlijk niveau.

Sterke klant- en partnerrelaties

Met onze partners en klanten bouwen we aan sterke en langdurige relaties op basis van vertrouwen. Dat betekent tevredenheid met de kwaliteit van werk, onze manier van werken en onze betrouwbaarheid.

Financieel gezond

Een gezond bedrijf is gebouwd op een solide orderboek, omzetgroei en beheerste kosten. We investeren daarom sterk in onze ‘operational excellence’, door selectief en strategisch in te schrijven voor tenders en ons te richten op gekwalificeerde mensen met technologische expertise. Het gebruik van de hoogste normen van innovatie, technologie en digitalisering ondersteunt deze ambitie. Dit stelt ons in staat om ​​concurrerend te blijven.

Internationale groei

Naast het verder uitbreiden van ons orderboek in Nederland, ligt onze ambitie ook daarbuiten. Dit is een onderdeel van ons bedrijfs-DNA. De potentiële groei op internationaal gebied is aanzienlijk en daarbij worden we ondersteund door kennis en ervaring van onze moederorganisatie Rönesans Holding.

Veiligheid, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord

We willen ons werk zo veilig, duurzaam en verantwoord mogelijk uitvoeren voor de samenleving en de omgeving. De duurzame ontwikkelingsdoelen van de ‘Sustainable Development Goals’ zijn onderdeel van onze bedrijfsstrategie en we passen onze standaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen hierop aan.

Waarden

Kwaliteit

Wij sluiten geen compromis als het om kwaliteit gaat. Onze kwaliteit komt terug in onze mensen, processen en materialen. Zij zijn de ingrediënten die samen de kwaliteit vormen waar wij voor staan in onze kenmerkende projecten.

Integer

Wij zijn open, betrouwbaar en eerlijk in onze relaties met klanten, collega’s, onderaannemers, leveranciers en partners. Wij werken samen, aanvaarden verantwoordelijkheden en zijn consequent. Wij bouwen (aan) vertrouwen.

 
Veiligheid

Wij zijn ons ervan bewust dat veiligheid onze ‘license to operate’ is. Wij kunnen alleen grensverleggende projecten realiseren als wij de veiligheid kunnen borgen. Daarom blijven wij ons altijd bewust van de risico’s die ons werk met zich mee kan brengen.

Teamwork

Wij kunnen alleen succesvol zijn door te werken in teams. Teams met onze klanten, partners, onderaannemers, leveranciers en collega’s. Zo zoeken en realiseren wij samen de beste oplossing. Wij respecteren elkaar en handelen daarnaar.

Liefde voor het vak

Wij zijn echte vakmensen. Wij houden van ons vak én een uitdaging. Dat verbindt en geeft de energie waarmee wij grenzen verleggen. Het is de drijvende kracht achter voortdurende verbetering en innovatie. Hierdoor begrijpen wij de complexe uitdagingen en belangen van onze klanten en partners. Het geeft ons de mogelijkheid om innovatieve en duurzame oplossingen aan te bieden.

Nuchter

Wij blijven realistisch. Hoe mooi het project ook is. Dat is ook de manier waarop wij werken: hard en recht door zee. Het geeft ons de realisatiekracht waarmee wij projecten binnen planning en budget waar kunnen maken.

Risicobeheersing

Uitgangspunten

Het risicomanagement van Ballast Nedam is gebaseerd op de volgende drie uitgangspunten.

  1. Het doel van risicomanagement is het realiseren dat de risico’s die de organisatie aangaat met zijn werkzaamheden in lijn zijn met de risicobereidheid van de organisatie.
  2. Risicomanagement is een integraal onderdeel van alle ondernemingsactiviteiten en loopt door de hele levenscyclus van de projecten heen.
  3. De Raad van Bestuur van Ballast Nedam is eindverantwoordelijk voor de manier waarop Ballast Nedam omgaat met risico’s. Ballast Nedam stuurt zijn operaties aan vanuit een structuur van zes divisies, die gevormd zijn op basis van producten en processen. De divisiedirecteuren vertalen het risicomanagementbeleid van de holding naar de business units binnen hun eigen divisie. De divisiedirecteuren zien erop toe dat binnen de vastgestelde grenzen van het beleid wordt geacteerd.
Risicofilosofie

Ballast Nedam is uitsluitend bereid om verantwoorde ondernemingsrisico’s te nemen; de waarschijnlijkheid van het optreden van risico’s en de mogelijke gevolgen daarvan mogen de continuïteit van de onderneming niet in gevaar brengen. Zo hebben we bijvoorbeeld een lage risicobereidheid vastgesteld voor de risicogebieden Veiligheid, Compliance en Financieel.
Risicomanagement is voor Ballast Nedam een kerncompetentie, die sterk verankerd is in de diverse projecten die we uitvoeren. Zowel op projectniveau als op projectoverstijgend niveau hanteren we methodologieën die gangbaar zijn in de Bouw- en Infrasector. Dat maakt het ook mogelijk om met partijen in de keten te communiceren over risicomanagement.

Voor meer informatie over risico- en risicobeheersing binnen Ballast Nedam verwijzen we u naar het jaarverslag.