Geschiedenis

Ontstaan Ballast Nedam

Zoals de naam reeds doet vermoeden, ligt de oorsprong van Ballast Nedam in de samenkomst van twee afzonderlijke lijnen.

Ballast

De Amsterdamse Ballast Maatschappij heeft haar ontstaan te danken aan het Noordzeekanaal. Het begin in 1877 was simpel: lege koopvaardijschepen die het zeegat uitvoeren kregen duinzand als ballast. Later ging de onderneming zich ook toeleggen op baggeren. In de eerste decennia van de 20ste eeuw begint het bedrijf te groeien onder leiding van Charles de Vilder, straten- en wegenbouwer te Amsterdam. Ballast evolueert van zandleverancier naar bouwbedrijf, en gaat vanaf 1928 ook in beton. De introductie van de eerste arbeidsbesparende graafmachine markeert in 1927 de automatisering van de zandwinning. Na de oorlog richt ‘de Ballast’ de blik steeds meer op baggerwerken – en later ook civieltechnische werken – in het buitenland. Binnen de landsgrenzen vestigt de firma haar reputatie met de aanleg van de Afsluitdijk (1932) en de Velsertunnels (1957).

Nedam

Vanaf 1899 vestigde H.F. Boersma zich als aannemer in Den Haag. Hij begon er met villa’s en landhuizen, maar verwierf naam door de bouw van het Vredespaleis (1913). In 1917 richtte Boersma de N.V. Ned. Aannemingsmaatschappij op. De bouwactiviteiten verliepen zo voorspoedig dat hij al in 1921 een bouwbedrijf in het toenmalige Nederlands Indië begon – de eerste  internationale stappen in de geschiedenis van het bedrijf. ‘De Nedam’ kreeg verder bekendheid door de bouw van het Haagse Congresgebouw, de oude Bijenkorf in Rotterdam en het hoofdkantoor van de Nederlandse Handels Maatschappij (Bazel gebouw) in Amsterdam.

Fusie

In 1969 ontstaat de Ballast Nedam Groep uit een fusie van beide bedrijven. De oude Ballast-contracten met het Midden-Oosten worden uitgebouwd en Ballast Nedam staat aan de wieg van mammoetprojecten als de luchthaven van Koeweit en de King Fahd Causeway, een van de langste oeververbindingen ter wereld. Werken van aanzien in Nederland omvatten de ontwikkeling en bouw van Maarssenbroek (vanaf jaren 70), de Oosterscheldekering (1986, grootste onderdeel van de Deltawerken), de vormgeving van het moderne Schiphol en de bouw van de Amsterdamse Stopera (1986). De Ballast Nedam Groep groeit, mede door de opname van Grootel’s Bouwmaatschappij in 1974. Drie jaar later wordt de naam veranderd in Ballast Nedam B.V.

In mei 1994 zijn de BN-aandelen opnieuw genoteerd op de Amsterdamse effectenbeurs, en de B.V. wordt weer een N.V. De onderneming versterkt haar positie op de Nederlandse markt via acquisities, maar verkoopt in 2002 de baggeractiviteiten. Ballast Nedam trekt zich dan terug uit de internationale projectenmarkt en richt zich hoofdzakelijk op Nederland, waar het allemaal begonnen is. Ook in dit tijdperk manifesteert het bedrijf zich door opvallende projecten.

Renaissance

In september 2015 heeft Renaissance Infrastructure B.V. een aanbevolen openbaar bod op alle aandelen van Ballast Nedam gedaan. Het openbare bod is in 2015 succesvol afgerond en Renaissance is nu grootaandeelhouder. Op 26 februari 2016 is de beursnotering van Ballast Nedam beëindigd.