De divisie Ballast Nedam Construction

Alle bouw- en infraspecialismen bij elkaar

Ballast Nedam Construction

Eén van onze divisies

Ballast Nedam bestaat uit vier divisies. Ballast Nedam Construction is daar één van en werkt als één integraal bouw- en infrabedrijf. Het is de grootste tak binnen Ballast Nedam. De kracht zit hem in de specialistische kennis en kunde van de mensen. Zij staan nauw met elkaar in verbinding en voeren verschillende activiteiten uit binnen de sector. 

Door korte communicatielijnen zorgen zij ervoor dat ze dicht op de opdracht zitten en zo het verschil gemaakt kan worden voor klanten en gebruikers. Gezamenlijk is de kennis en capaciteit in huis om complexe projecten te ontwerpen en te realiseren.

Verschillende activiteiten

Ballast Nedam kent 18 verschillende organisatieonderdelen, 15 daarvan vallen onder de divisie van Ballast Nedam Construction. Dit is de grootste divisie binnen onze organisatie.

→ Bekijk onze organisatiestructuur

De bouw

Ballast Nedam Building Projects realiseert vooral grootschalige bouwopdrachten. Vaak gaat dit om complexe (hoog)bouw onder uitdagende omstandigheden. Ballast Nedam Building Projects werkt veelal samen met andere bedrijfsonderdelen om het grote werk te realiseren. Zo ondersteunen de gespecialiseerde productieorganisaties Haitsma Beton en Hoco Beton bij het produceren en ontwerpen van betonnen elementen, die zij vervolgens gebruiken bij het werk. Dit is één van de voordelen van ons integrale bouwbedrijf.

Infrastructuur

Voor de realisatie van grote infrastructurele projecten zoals de A9 Gaasperdammerweg en de A24 Blankenburgverbinding combineert Ballast Nedam diverse bedrijfsonderdelen om deze complexe werken te verwezenlijken. Het gaat om: Ballast Nedam Infra Projects, Ballast Nedam Park & Connect, Ballast Nedam Road Specialties  en Ballast Nedam Foundation & Excavation Solutions. De verschillende expertises worden met elkaar gecombineerd en samen maken zij groots werk mogelijk. Groots werk wordt ook opgeleverd door de tunnel-en spoorbouwspecialist Heitkamp Construction Swiss, maar dan in Zwitserland. 

Regionaal

Binnen Ballast Nedam zijn er verschillende regionale en zelfstandig opererende bedrijven actief. Heddes Bouw & Ontwikkeling heeft een sterke focus op de Randstad en kan als integrale bouwer alle facetten uitvoeren van ontwerp tot uitvoering. Daarnaast richt de 170-jarige Limburgse bouwer Laudy Bouw & Ontwikkeling zich op het bouwen in Limburg. Ballast Nedam Zuid heeft als regionale bouwer een sterke focus op Noord-Brabant, Gelderland en Zeeland. Daarnaast kennen we Ballast Nedam West die zich richt op Zuid-Holland en Utrecht. Samen zijn zij het gezicht van de regio, met elk hun eigen servicegebied.

Organisatie specialismen

Er zijn drie gepecialiseerde productiebedrijven. De eerste is Ballast Nedam Materieel. Zij verzorgt het materieel dat nodig is voor de realisatie van de werken. Daarnaast heeft Ballast Nedam haar eigen team dat zorgt voor de projectfinanciering van projecten: Ballast Nedam Concessions. Tot slot is er Ballast Nedam Asset Management dat zich focust op het managen van integrale projecten.

Productspecialismen

Haitsma Beton en Hoco Beton zijn de twee gespecialiseerde productorganisaties van Ballast Nedam. Ze ontwerpen en produceren betonnen elementen en bieden daarbij maatwerk voor ieder vraagstuk. Zij zijn een totaalleverancier voor prefab beton. De bedrijven hebben een versterkende aanpak in het uitvoeren van betonoplossingen

Krachten gecombineerd

Samen komen deze verschillende organisatieonderdelen tot hun recht. De volgende projecten zijn bijvoorbeeld gerealiseerd: