Jurjen van Steinvoren

HSE QA&QC manager

Jurjen van Steinvoren

Je werkt veilig, of je werkt niet!

Persoonlijke blik op veiligheid 

Veiligheid is wat mij betreft heel zwart-wit; je werkt veilig of je werkt niet! Het is dan ook mijn taak als HSE manager om collega’s bewust te maken van het belang van veilig werken. Veiligheid is een verantwoordelijkheid die we met elkaar dragen. Dit geldt voor medewerkers op de bouwplaats, maar ook in de voorbereidingsfase. Het begint al bij het management. Zij geven het goede voorbeeld en brengen de juiste houding en uitstraling over op de werkvloer.

Hoe vertaalt Ballast Nedam veiligheid in de praktijk?

In april ben ik op bezoek geweest bij het project A-pier op Schiphol: daar had ik het gevoel me te bewegen in een bijna industriële werkomgeving. Wat mij betreft een goed voorbeeld van hoe het veiligheidsniveau op een project zou moeten zijn. Hier wil ik op het project Feringa Building verder op doorpakken. Leren van deze werkwijze en het ABC-veiligheidsbeleid doorvoeren op alle bouwlocaties van Ballast Nedam, is wat ik wil bewerkstelligen. Zo krijgen we HSE bij Ballast Nedam naar een volgend niveau.

Hoe realiseren we veiligheid op de bouwplaats bij Feringa Building?

Door mijn dubbele rol als HSE en QA/QC manager kijk ik met twee brillen naar het proces van voorbereiding tot realisatie. Het idee is om ijkmomenten in te plannen per onderdeel en afstemming te krijgen of de juiste stukken zijn uitgewerkt. Zo zorgen we ervoor dat de onderaannemer de juiste veiligheids- en kwaliteitseisen waarborgt in de voorbereidingsfase. Dit wordt mede gerealiseerd door te werken van grof naar fijn en de vinger aan de pols te houden.

Productie, Evaluatie & Proces (PEP)

Iedere dag wordt een dag-start georganiseerd. Op deze manier houden we verbinding met de uitvoeringsfase en kunnen we het management inzicht geven in de status van het project op gebied van veiligheid, kwaliteit, capaciteit en logistiek. Daarnaast is het de bedoeling dat de bouwplaatsmanager één keer per week een PEP-moment organiseert. Tijdens deze momenten blikken we terug op wat er gedaan is (evaluatie), wat er deze week moet gebeuren (productie) en wat georganiseerd moet worden om de zes-weken planning te realiseren (proces). Op deze manier maken we van veiligheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid en initiëren we het gewenste gedrag door het juiste voorbeeld te geven.

Wat zijn de project specifieke uitdagingen?

De grootte en complexiteit van het project maken het managen ervan wel uitdagend. In piekmomenten (afbouw) zijn we met een enorm grote groep medewerkers operationeel. Daarnaast wordt de bestaande faculteit gefaseerd gesloopt. Dit betekent dat we in fase twee met verschillende 'extra verkeersstromen' te maken krijgen, die raakvlakken hebben met de operationele werkzaamheden.

Hoe begeleid je de collega’s die straks op het project gaan werken?

Op basis van het VGM-Plan (procedure) hebben we een instructie opgesteld, die ook gebruikt gaat worden voor de aansturing van de uitvoeringsfase (vergelijkbaar met de oude KAM-map, die vroeger in tekeningenkast stond). Door gebruik te maken van een digitaal registratiesysteem maken we het proces transparant en hebben we op basis van een dashboard een feitelijk gesprek. Daarnaast is het ABC-veiligheidsbeleid van Ballast Nedam vertaald naar een HSE-planning, waar alle toolboxen en werkplekinspecties op benoemd zijn. Tot slot worden we ondersteund door een HSE-inspecteur.

Meer informatie over het project