VenR-project A73-tunnels gegund aan Croonwolter&dros en Ballast Nedam

Croonwolter&dros en Ballast Nedam hebben de opdracht gegund gekregen om in opdracht van Rijkswaterstaat de Vervanging en Renovatie (VenR) voor de Roertunnel en de Tunnel Swalmen in de A73 te realiseren. De opdracht is inclusief het meerjarig onderhoud en de monitoring van de tunnels.

De A73 vormt voor Limburg een cruciale noord-zuidverbinding tussen Venlo en de A2 bij Echt-Susteren. Sinds 2008 kent deze snelweg twee tunnels in de omgeving van Roermond: de Roertunnel (2.400 m) en Tunnel Swalmen (400 m). Ruim 45.000 voertuigen maken hier dagelijks gebruik van. Om hinder voor deze weggebruikers en de omgeving zoveel mogelijk te beperken, realiseren Croonwolter&dros en Ballast Nedam de VenR-werkzaamheden in de zomer van 2023. De reguliere onderhoudswerkzaamheden starten per 1 augustus 2022 en lopen door tot minimaal 1 augustus 2027.

Landelijke tunnelstandaard

Bij de VenR van de tunnel technische installaties van beide tunnels wordt extra aandacht besteed aan de systeemintegratie. Dit wordt gerealiseerd op basis van de landelijke tunnelstandaard, zodat de tunnels voldoen aan de nieuwste normen van Rijkswaterstaat rondom standaardisatie en veiligheid. Binnen het project worden tien van de ruim vijftig technische systemen vervangen, waaronder ventilatie, verlichting, video en audio. De overige tunnelsystemen, inclusief civiele componenten, worden opgewaardeerd waardoor ze een langere levensduur krijgen.

MDCM-contract

Het contract bestaat uit de onderdelen Maintain, Design, Construct, Maintain (MDCM). De opdrachtnemer start eerst met een transitieperiode van zes maanden. In deze periode werkt de nieuwe combinatie samen met de huidige onderhoudsaannemer. Het inzicht dat tijdens de transitie en eerste onderhoudsperiode in de tunnels verzameld wordt, is de basis voor het 2e onderdeel (Design): de ontwerpfase van de vervanging en renovatie. Gedurende het ontwerp en de uitvoering van de vervangings- en renovatiewerkzaamheden (juli/augustus 2023) gaat het onderhoud door. Na afronding van het ‘construct’-deel onderhoudt de combinatie de tunnels nog tot 2027.

Tweefasen aanpak

Dit project is opgenomen in het plan van aanpak van ‘Markt Mee in Transitie’ en is één van de vier projecten die aangewezen is om de tweefasen aanpak toe te passen. Projectmanager Boreas Zandberg van Rijkswaterstaat: ”Toepassing van het tweefasen contract is een nieuwe ontwikkeling binnen Rijkswaterstaat op het gebied van marktbenadering. Met het toepassen van de tweefasen aanpak werken we aan doelmatigheid en efficiëntie, wordt de risicoverdeling tussen Rijkswaterstaat en marktpartijen beter en eerlijker ingericht en dragen we bij aan een gezonde markt en een betere beheersing van het project.”

Belang van integrale aanpak en goede samenwerking

Rinus Elsman, Tendermanager Croonwolter&dros: “Ik ben er trots op dat onze plannen met gemiddeld een 9 zijn beoordeeld door Rijkswaterstaat. Nu gaan wij samen onze beloftes waarmaken.” Ook André van de Velde, Manager Integratie bij Ballast Nedam, kijkt uit naar de start van het project: “Een integrale aanpak van onderhoud en renovatie is cruciaal voor deze tunnels en het Nederlandse wegennet. Met het vertrouwen van Rijkswaterstaat en een fijne samenwerking tussen Ballast Nedam en Croonwolter&dros kent dit project een vliegende start. We kijken ernaar uit om deze tunnels de komende jaren te onderhouden en de VenR succesvol te realiseren.”

Terug naar: