Uitbreiding en modernisering watersysteem

Slim omgaan met schaars geld en water.

Kumasi is de op een na grootste stad van Ghana. Wij moderniseerden er de sterk verouderde waterinstallatie en ook het hele watertransportsysteem. Nu zijn 1,8 miljoen mensen verspreid over dertig steden en dorpen weer verzekerd van voldoende schoon drinkwater. Onze lokale samenwerking zorgde bovendien voor een blijvende impuls voor de lokale economie.

Niet alleen water, ook geld is schaars in Ghana. Elke uitgave is dan ook zorgvuldig overwogen. Met subsidie van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken konden we oude installaties opknappen en vervangen, een slibbehandelingsinstallatie ontwerpen en bouwen, een opvoerstation aanbrengen en een waterreservoir bouwen. Ook moderniseerden we het complete watertransportsysteem, legden we nieuw leidingwerk aan en installeerden we zone- en watermeters.

Water winnen

Water was schaars daarom ontwierpen en bouwden we een slibbehandelingsinstallatie die slib verdikt, kneedt en uitperst tot kleiblokken voor de bouw van huizen. Het backwash water werd daarmee niet weggespoeld maar na zuivering gebruikt voor distributie in plaats dat het verloren ging. Ook wonnen we behandeld/gezuiverd water met de aanpak van het oude watertransportsysteem waarin vele liters verloren gingen. We controleerden en verbeterden zo’n 700 kilometer pijplijn en legden 80 kilometer nieuw leidingwerk aan.

Blijvende waarde

Bij het project werkten we met lokale mensen. De kennis die wij deelden en ervaring die zij opdeden, is van blijvende waarde voor de regio. Ook de salarissen van de 300 geschoolde en ongeschoolde lokale arbeidskrachten gaven de economie 3 jaar lang een extra impuls. Daarnaast zorgt voldoende schoon drinkwater voor minder ziekte, wat leidt tot een hogere productiviteit.

Kenmerken
  • Opdrachtgever: Ghana Water Company Limited
  • Partners Hoofduitvoerder: Ballast Nedam International Projects BV
  • Onderaannemer: Royal Haskoning DHV
  • Contractvorm: Design en Construct volgens FIDIC - Geel
  • Contractwaarde: € 47.927.000

Locatie

Kumasi, Ghana

Tags
  • International Projects
Projectgegevens

Project Fase: Opgeleverd

Bouwtijd: 2007 - 2009

Functiecategorie: Infra, waterzuivering

Werelddoelen