Rijkskantoor De Knoop

Meer kwaliteit door duurzaam partnerschap

Consortium R Creators, de samenwerking tussen Strukton, Facilicom en Ballast Nedam, kreeg van het Rijksvastgoedbedrijf de opdracht tot herontwikkeling van de voormalige Knoopkazerne in Utrecht tot Rijkskantoor De Knoop. De overeenkomst omvat: ontwerp, realisatie, onderhoud en exploitatie. Na de ingebruikname in 2018 start de exploitatiefase met een looptijd van twintig jaar.

Het verouderde complex ondergaat een duurzame herontwikkeling tot rijkskantoor waar verschillende rijksdiensten hun intrek in nemen. De werkzaamheden bestaan uit een combinatie van sloop, renovatie en uitbreiding. Uitgangspunt is zo min mogelijk te slopen en zoveel mogelijk te hergebruiken. Het casco van de voormalige Knoopkazerne wordt getransformeerd tot rijkskantoor en met als uitbreiding een vergadercentrum voor duizend bezoekers. Een atrium verbindt het vergadercentrum en de getransformeerde Knoopkazerne. De buitenruimte wordt ingericht met ‘het Knoopplein’ en een tijdelijk paviljoen.

Als één team

Samenwerking was een belangrijk criterium tijdens de aanbestedingsfase. Niet alleen omdat het contract twintig jaar loopt, ook omdat tijdens de beheerfase de facilitaire organisatie van R Creators als één team samenwerkt met de facilitaire organisatie van het rijkskantoor. Het is voor het eerst in een PPS-aanbesteding dat dienstverlening en samenwerking zo zwaar meewogen. Juist omdat we kennis en ervaring meenemen van zowel bouwen, onderhoud, als gebruik van het gebouw, kunnen we meer kwaliteit realiseren voor de gebruikers.

Logistieke puzzel

Het gebied rondom Utrecht Centraal waar de voormalige Knoopkazerne ligt, maakt onderdeel uit van ‘Masterplan Stationsgebied’ voor de vernieuwing van het centrum. Gelijktijdig met de herontwikkeling van Rijkskantoor De Knoop worden ook andere gebouwen en de infrastructuur vernieuwd. Dit zorgt voor een extra logistieke puzzel bovenop het bouwen in binnenstedelijk gebied. Het voordeel is dat het gebouw straks in een levendige, centrumstedelijke omgeving ligt.

Gebruikersbehoeften centraal

Centraal in het ontwerp van het gebouw, het interieur en de dienstverlening staan de gebruikersbehoeften. R Creators heeft zich hierin grondig verdiept en dat vertaald naar een integraal ontwerp. Gebouw, interieur en dienstverlening zijn geen losse elementen, maar versterken elkaar. Zo verleiden we bezoekers om naar Rijkskantoor De Knoop te komen. Bij de ontwerpoplossingen is niet gekeken naar de initiële kosten, maar naar de totale kosten over twintig jaar. 

Locatie

Utrecht

Tags
  • Construction
Projectgegevens

Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf

Project Fase: Opgeleverd

Bouwtijd: 2016 - 2017

Werelddoelen