Gebiedsontwikkeling Hart van Zuid, Rotterdam

Toekomstperspectief creëren en samenwerken tot 2043

Hart van Zuid wordt het nieuwe, bruisende stadscentrum van Rotterdam Zuid. Vanaf 2016 ondergaat het gebied rond winkelcentrum Zuidplein en Ahoy hiervoor een totale metamorfose. Wij zorgen niet alleen voor ontwerp en realisatie. Ook beheren en onderhouden wij diverse publieke gebouwen en de openbare ruimte. Ruim 20 jaar gaan we zo bijdragen aan een goede economische, ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke samenhang.

Een robuuste hoofdstructuur borgt dat het gebied zich ook echt kán ontwikkelen. Daartoe behoren onder meer de beurshallen van Ahoy – die we fors renoveren en uitbreiden met een internationaal congrescentrum , een nieuw zwembad en een nieuw theater met bibliotheek (Pand Z). Ook vernieuwen we in dit project het ov-knooppunt, waar jaarlijks 13 miljoen reizigers komen.

Karakter geven en behouden

Een binnenstedelijk gebied brengt altijd uitdagingen, maar Hart van Zuid is extra complex. Dit komt omdat het veel verschillende typen gebruikers kent, waaronder: forenzen,  internationale congresbezoekers én de bewoners van Zuid – een kritische groep die het gebied als hun thuis moet gaan beschouwen. Om Hart van Zuid karakter te geven, en te laten behouden, bouwen we niet alles nieuw. We hergebruiken ook enkele gebouwen.

Leefomgeving verbeteren

Een belangrijk onderdeel van het project is een sociaal programma. Dit bestaat uit het betrekken van de omgeving – in Publiek Private Buurt Samenwerking –, stimuleren van vakmanschap in de buurt en social return. Dat doen we onder meer via de (tijdelijke) arbeidsplaatsen en stageplaatsen voor jongeren die we creëren. Nauw overleg met de omgeving moet leiden tot een verbeterde leefomgeving en een eigen identiteit, een Hart van Zuid waar iedereen trots op is.

Volg het project via de website.

Kenmerken
  • Markt: Overheidsgebouwen (Zwembad, Kunstenpand), Onderwijs (Hoornbeeck College), Commercieel vastgoed (retail, horeca, diensteverlening), Openbaar vervoer (OV-knooppunt), Recreatie / leisure (Kunstenpand, Bioscoop, Zwembad, hotel), Kunstwerken (Busviaduct neergaand), Waterinfrastructuur (demping watergang bij Ahoy, waterbuffering)
  • Parkeren (parkeergarage)
  • Opdrachtgever:Gemeente Rotterdam, Bouwcombinatie, Ballast Nedam met Heijmans, ondersteund door 3i Infrastructure
  • Omvang: €200 miljoen
  • Contractvorm: Per deelproject een andere contractvorm. Betreft vooral ontwikkeling, bouw en onderhoud

Locatie

Rotterdam

Tags
  • gebiedsontwikkeling
  • binnenstedelijk
  • sustainable development goals
Projectgegevens

Opdrachtgever: Ballast Nedam, in samenwerking met de Gemeente Rotterdam

Project Fase: Realisatie

Bouwtijd: 2014 - 2021

Werelddoelen