Aanleg Margaretha Zelle Akwadukt

Hoogwaardig beton maakt opdrachtgever buitengewoon tevreden.

Provincie Fryslân, Rijkswaterstaat en gemeente Leeuwarden werken aan betere bereikbaarheid van Leeuwarden. Onder meer met ‘De Haak om Leeuwarden ’, een groot project om de N31 op te waarderen en nieuwe invalswegen te realiseren. Het onderdeel dat wij daarvoor realiseerden was het ‘Margaretha Zelle Akwadukt’ in de Westelijke invalsweg (tegenwoordig de Johannes Brandsmaweg). Het aquaduct heeft 2 rijstroken per rijrichting en een fietspad, en kruist het Van Harinxmakanaal.

Onder water werken en daar beton storten is een specialisme waar we al jaren succesvol in zijn. Toch was dit project nog een uitdaging. Dankzij de grote oppervlakte – maar liefst 15.000 m2 – beton in combinatie met de hoge kwaliteitseisen. De opdrachtgever wilde namelijk dat we beton maakten volgens de hoge CUR 100-norm. Dit is bijna perfect beton, met een volledig glad oppervlak. Daardoor hechten er geen algen aan en blijft het lang mooi en onderhoudsvrij.

Zorgvuldig mengen

De realisatie van zulk hoogwaardig beton betekende dat elke bekisting slechts eenmaal gebruikt kon worden. Ook moest het mengen en storten zeer zorgvuldig gebeuren. Een bewerkelijk, kostbaar proces, maar met een mooi en duurzaam resultaat. Het resultaat was zo goed dat de opdrachtgever ook andere aannemers naar ons beton liet komen kijken.

Acceptabele trillingen

Tijdens ons werk bleef het kanaal steeds open voor de scheepvaart. Ook het nabijgelegen bedrijventerrein, de spoorlijn en de spoorbrug bleven in gebruik. Vooral de spoorbrug vroeg speciale aandacht, want een minimale verzakking kon grote gevolgen hebben voor het treinverkeer. Trillingen werden volgens strenge normen gemonitord. Met een goed verlopen proces als resultaat.

Kenmerken
  • Opdrachtgever: Provincie Fryslân
  • Omvang: € 26.470.000
  • Contractvorm: RAW-bestek

Locatie

Leeuwarden

Tags
  • Construction
Projectgegevens

Project Fase: Opgeleverd

Bouwtijd: 2012 - 2014

Functiecategorie: Weginfrastructuur, waterinfrastructuur (inclusief kades, havens, etc.), kunstwerken (tunnels, bruggen, viaducten, etc.)

Werelddoelen