Factuur status leveranciers

Ballast Nedam biedt u de mogelijkheid om op ieder gewenst moment de status van uw factuur in te zien. Klik hier om naar de factuur status pagina te gaan.

Inkoop

Ter ondersteuning van de decentrale inkoop zorgt de afdeling Inkoop Algemene contracten (IAC) voor centrale aanpak van de volgende taken.

Beheren van raamcontracten

IAC beheert de landelijke en regionale overeenkomsten die Ballast Nedam centraal heeft afgesloten. Er zijn vooral raamovereenkomsten voor producten en diensten die op vrijwel elk project nodig zijn, gestandaardiseerd ingezet kunnen en worden en administratief belastend zijn. Denk aan afvalverwerking, ijzerwaren en gereedschappen, hout- en plaatmaterialen, bouwmaterialen en dergelijke.

Inkoopondersteuning bieden

IAC ondersteunt businessunits die geen eigen inkoopcapaciteit hebben bij het afsluiten van overeenkomsten. Ook ondersteunt het IAC afdelingen bij vernieuwingen die consequenties hebben voor leveranciers en onderaannemer, zoals bijvoorbeeld het Centrum Financiële Diensten (CFD).

Zorg dragen voor informatie uitwisseling

Omdat inkoop vooral decentraal gebeurt is goede communicatie en kennisdeling essentieel. IAC besteedt veel aandacht aan communicatie, bijvoorbeeld met een inkoop nieuwsbrief, locatiebezoeken en rapportages. Ook zorgt IAC dat de gegevens van leveranciers en onderaannemers correct en compleet zijn weergegeven in onze informatiesystemen.

Heeft u vragen over de inkoop van raamcontracten of wilt u leverancier worden, kijk dan op de pagina Contact hoe u de afdeling IAC kunt bereiken.

Compliance screening leveranciers en onderaannemers

Veruit de meeste leveranciers en onderaannemers van Ballast Nedam zijn opgenomen in een Centraal Leveranciers Bestand. De leveranciers en onderaannemers die zijn opgenomen in het Centrale Leveranciers Bestand worden periodiek gescreend. Deze screening omvat een onderzoek naar het integriteitsgehalte van onze leveranciers en onderaannemers, op basis van open bronnen. Daarbij wordt gekeken naar alle relevante informatie over de afgelopen vijf jaar, in binnen- en buitenland. De screening wordt uitgevoerd door een externe partij. Naast de reguliere momenten, voorziet het proces ook in de mogelijkheid om tussentijdse screenings uit te voeren.

Om onze medewerkers bewust te maken van de compliance richtlijnen en hen goed in staat te stellen deze richtlijnen te hanteren, hebben we een aantal tools geïmplementeerd. Een daarvan is een tool op ons intranet waarmee uitnodigingen, giften of incidenten laagdrempelig aan het compliance beleid worden getoetst. De regelmatige respons uit deze tool wordt gemonitord en volgens vaste procedures afgehandeld.

Ballast Nedam hanteert een nultolerantiebeleid bij overtredingen van het compliance beleid en de gedragscode. Bij meldingen over mogelijke overtredingen wordt een nauwgezet onderzoek opgestart. Indien overtredingen worden geconstateerd, worden er direct maatregelen genomen. In de inkoopvoorwaarden en -contracten wordt verwezen naar het compliance beleid. Overtreding van dit beleid wordt beschouwd als niet-naleving van contractuele verplichtingen.

Met deze verdere aanscherping van het compliance beleid, geeft Ballast Nedam invulling aan de wil om een integer bedrijf te zijn. Die manier van werken verlangen we niet alleen van onze medewerkers, maar ook van onze leveranciers en onderaannemers.

Elektronisch (XML) factureren

Met elektronisch factureren levert u als leverancier uw factuurgegevens in een vast XML-formaat, aan ons aan, samen met een PDF-bestand van de factuur en eventuele bijlagen. Het XML data-bestand wordt rechtstreeks ingelezen in het financiële systeem van Ballast Nedam, waardoor uw factuur sneller verwerkt kan worden. Ballast Nedam kan diverse XML standaarden accepteren zoals S@les in de Bouw 2.0, INSBOU003, INSBOU004 en UBL 2.0.
Mocht u vragen hebben over elektronische (XML) facturen laat gerust een bericht achter op rcinfo@ballast-nedam.nl dan nemen we contact met u op.

Als u nog geen elektronische (XML) factuur kunt indienen, dan verzoeken we u uw facturen digitaal (in PDF) aanbieden via email. Ieder Ballast Nedam bedrijf kent een specifiek e-mailadres tbv ontvangst van facturen, format: invoice-…-..@ballast-nedam.nl. In de Bedrijvenlijst voor Facturatie vindt u een compleet overzicht van Ballast Nedam bedrijven en e-mailadressen.

Gerelateerde documenten

Document Download
Algemene Inkoop en Onderaannemingsvoorwaarden Ballast Nedam PDF
Bedrijvenlijst voor Ballast Nedam tbv facturatie PDF
Factuurvoorwaarden Ballast Nedam PDF
Gedragscode voor Onderaannemers en Leveranciers Ballast Nedam PDF