Visie, missie en waarden

De basisprincipes voor onze strategie zijn vastgelegd in onze visie, missie en waarden. Ze geven richting en sturing en laten zien wie we zijn.

Visie

Onze visie is dat wij het meest competitieve bouwbedrijf willen zijn en willen behoren tot de top drie van bouwbedrijven in Nederland.

Missie

Het is onze missie om via directe en open dialoog met onze klanten en partners toekomstbestendige gebouwen en infrastructuur te ontwikkelen: van droom tot realisatie. Dit koppelen we aan onze slimme kijk op kostenefficiëntie, techniek, wereldwijde expertise en focus op operational excellence. Zo komen we tot grensverleggende oplossingen.

Ons belangrijkste kapitaal zijn onze medewerkers: ervaren, vakkundig en hands on. Die binden en boeien we door een inspirerende en dynamische werkgever te zijn met uitdagende projecten. Waar zij hun expertise, liefde voor het vak en ondernemerschap in kunnen leggen.

Waarden

Kwaliteit

Wij sluiten geen compromis als het om kwaliteit gaat. Onze kwaliteit komt terug in onze mensen, processen en materialen. Zij zijn de ingrediënten die samen de kwaliteit vormen waar wij voor staan in onze kenmerkende projecten.

Integer

Wij zijn open, betrouwbaar en eerlijk in onze relaties met klanten, collega’s, onderaannemers, leveranciers en partners. Wij werken samen, aanvaarden verantwoordelijkheden en zijn consequent. Wij bouwen (aan) vertrouwen.

 
Veiligheid

Wij zijn ons ervan bewust dat veiligheid onze ‘license to operate’ is. Wij kunnen alleen grensverleggende projecten realiseren als wij de veiligheid kunnen borgen. Daarom blijven wij ons altijd bewust van de risico’s die ons werk met zich mee kan brengen.

Teamwork

Wij kunnen alleen succesvol zijn door te werken in teams. Teams met onze klanten, partners, onderaannemers, leveranciers en collega’s. Zo zoeken en realiseren wij samen de beste oplossing. Wij respecteren elkaar en handelen daarnaar.

Liefde voor het vak

Wij zijn echte vakmensen. Wij houden van ons vak én een uitdaging. Dat verbindt en geeft de energie waarmee wij grenzen verleggen. Het is de drijvende kracht achter voortdurende verbetering en innovatie. Hierdoor begrijpen wij de complexe uitdagingen en belangen van onze klanten en partners. Het geeft ons de mogelijkheid om innovatieve en duurzame oplossingen aan te bieden.

Nuchter

Wij blijven realistisch. Hoe mooi het project ook is. Dat is ook de manier waarop wij werken: hard en recht door zee. Het geeft ons de realisatiekracht waarmee wij projecten binnen planning en budget waar kunnen maken.

Risicobeheersing

Uitgangspunten

Het risicomanagement van Ballast Nedam is gebaseerd op de volgende drie uitgangspunten.

  1. Het doel van risicomanagement is het realiseren dat de risico’s die de organisatie aangaat met zijn werkzaamheden in lijn zijn met de risicobereidheid van de organisatie.
  2. Risicomanagement is een integraal onderdeel van alle ondernemingsactiviteiten en loopt door de hele levenscyclus van de projecten heen.
  3. De Raad van Bestuur van Ballast Nedam is eindverantwoordelijk voor de manier waarop Ballast Nedam omgaat met risico’s. Ballast Nedam stuurt zijn operaties aan vanuit een structuur van zes divisies, die gevormd zijn op basis van producten en processen. De divisiedirecteuren vertalen het risicomanagementbeleid van de holding naar de business units binnen hun eigen divisie. De divisiedirecteuren zien erop toe dat binnen de vastgestelde grenzen van het beleid wordt geacteerd.
Risicofilosofie

Ballast Nedam is uitsluitend bereid om verantwoorde ondernemingsrisico’s te nemen; de waarschijnlijkheid van het optreden van risico’s en de mogelijke gevolgen daarvan mogen de continuïteit van de onderneming niet in gevaar brengen. Zo hebben we bijvoorbeeld een lage risicobereidheid vastgesteld voor de risicogebieden Veiligheid, Compliance en Financieel.
Risicomanagement is voor Ballast Nedam een kerncompetentie, die sterk verankerd is in de diverse projecten die we uitvoeren. Zowel op projectniveau als op projectoverstijgend niveau hanteren we methodologieën die gangbaar zijn in de Bouw- en Infrasector. Dat maakt het ook mogelijk om met partijen in de keten te communiceren over risicomanagement.

Voor meer informatie over risico- en risicobeheersing binnen Ballast Nedam verwijzen we u naar het jaarverslag.