Rooster van aftreden bestuur SAK van aandelen Ballast Nedam

Naam Geboortedatum Datum eerste benoeming Datum herbenoeming Afloop zittingstermijn
Mr. W.F.C. Baars 18-01-1948 01-06-2009 25-02-2016 29-06-2019*
Ir. L.H. Keijts 27-09-1952 08-04-2010 25-04-2014 25-04-2018*
Drs. P.C. van der Linden 06-01-1953 25-04-2014   25-04-2018*

 

* Althans t/m de eerste Vergadering van Certificaathouders die wordt gehouden nadat vier jaar na zijn benoeming zijn verstreken.