Informatie voor aandeelhouders

In dit onderdeel van de website is alle informatie die van belang is voor huidige aandeelhouders bij elkaar gebracht.

Alle stukken en formulieren voor de jaarlijkse en buitengewone aandeelhoudersvergaderingen vindt u terug op de pagina van de meest recente AVA.
De stukken van voorgaande vergaderingen vindt u terug in het archief.