Sustainable Development Goals

We zijn ons bewust van de impact die we als bouwbedrijf op onze omgeving hebben. We hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid die we niet uit de weg gaan. Sterker nog, we nemen onze verantwoordelijkheid. Die gaat namelijk verder dan onze bouwplaats en een groenere samenleving. We durven te kiezen en stelling te nemen. Dit laten we zien door ons aan te sluiten bij de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties (VN).

Integrale benadering

Ons handelen heeft invloed op het heden en op de toekomst. Dit is een verantwoordelijkheid die wij zorgvuldig en integer aangaan. Door ons aan te sluiten aan het Charter wordt duurzaamheid integraal benaderd. Het vormt daarmee niet slechts een ambitie maar een handelingskader.

Commitment

Ballast Nedam heeft als eerste bouwbedrijf de stap gezet om zich aan te sluiten bij de 17 doelen van de VN. Ook ons moederbedrijf Renaissance onderschrijft deze doelen en committeert zich om de doelen te implementeren in de strategie, cultuur en dagelijkse bedrijfsactiviteiten. We willen een positieve bijdrage leveren aan de 17 doelen en daarmee andere bouwbedrijven inspireren om in onze voetsporen te treden. Zo bouwen we samen aan een duurzamere wereld.

Invulling

Een belangrijke vraag is hoe we vervolgens invulling geven aan dit kader. Het gaat immers om grote thema’s als klimaatverandering en inkomensverschillen. Thema’s die bijna ongrijpbaar groot lijken. We hebben dan ook niet de illusie dat we dit kunnen oplossen. Maar we zijn bereid en gemotiveerd om te beginnen bij de zaken waar we wél zelf invloed op kunnen uitoefenen. Bijvoorbeeld door de keuzes die we maken op de bouwplaats of de projecten die we aannemen.

Sustainable Development Goals

In 2015 stelden 193 wereldleiders van de VN 17 Sustainable Development Goals op die ervoor moeten zorgen dat de wereld in 2030 een eerlijke, gezonde en veilige plek is om te leven. Voor iedereen. Deze doelen gaan iedereen aan en dagen ons uit om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. De plannen zijn groots: voor 2030 moet er een einde komen aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Om dat te bereiken is een goede samenwerking noodzakelijk, tussen ons, onze klanten en partners.