Innovatie

Innovatie binnen Ballast Nedam is gekoppeld aan de drive om voortdurend te willen verbeteren en om de meest effectieve bouwer te worden. We richten ons hierbij op het verbeteren van onze producten en diensten (Verbeter het Bestaande) als op onze processen en informatievoorziening. Door innovaties willen we onze klant toegevoegde waarde bieden en zijn ervan overtuigd dat innovatie leidt tot kansen voor duurzaamheid.

De speerpunten binnen product innovatie zijn energie en duurzaamheid, modulaire duurzame bouwconcepten en industrialisatie van het bouwproces. Sinds midden 2017 gaan we al voor volledig gasloos, en sinds 2018 werken we aan de doorontwikkeling van de sensortechnologie, gravity base fundaties voor windmolens en modulaire concepten als Modupark en Ursem. Ook zetten we in op het ontwikkelen en toepassen van duurzamere producten (waaronder asfalt) en stellen we meerdere eigen LCA’s op voor deze producten.

De focus bij proces en informatie innovaties ligt op het verhogen van de efficiency, het verminderen van faalkosten bij de projecten en het vastleggen van data middels IT-systemen ten behoeve van kwaliteitsverbetering en verlagen van de directe kosten. Hierbij zetten we in op digitalisering van het bouwproces en virtueel bouwen, o.a. met onze BIM4Project aanpak. 

Zie voor meer info over behaalde resultaten het geïntegreerde jaarverslag