Toetsingskader

Ballast Nedam onderschrijft diverse richtlijnen/certificeringen en of convenanten.

  • GRI G3.1 (Global Reporting Initiative): Ballast Nedam hanteert deze rapportagesystematiek voor integrale duurzaamheidsrapportage, maar richt zich vooral op de eisen die relevant zijn voor onze activiteiten. Daarom is besloten af te zien van certificering door GRI. De CO2-voetafdruk is zoals eerdere jaren wel geverifieerd door de externe accountant EY;
  • Bewuste Bouwers: helpt de bouwer een goede buur te zijn en het omgevingsmanagement te professionaliseren; FSC Bouw- en Houtconvenant: gericht op toepassing van duurzaam gecertificeerd hout in de keten en bestrijding van de import van illegaal hout (Europese Houtverordening). Ballast Nedam beschikt over een FSC®-certificaat;

Zie voor meer info over behaalde resultaten het geïntegreerde jaarverslag

 

  • De CO2-prestatieladder (SKAO: Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen): certificeert de reductie van CO2 en wordt bij GWW-aanbestedingen gebruikt om een fictieve korting op de inschrijfprijs te bepalen;
  • Governancecode ‘Veiligheid in de bouw’: opdrachtgevers en opdrachtnemers werken samen om de veiligheidscultuur van hun eigen organisatie te verbeteren.