MVO in de organisatie

Positie MVO in de organisatie

In lijn met de aandeelhouder onderschrijft Ballast Nedam de IFC (International Finance Corporation) Performance Standards on Environmental and Social Sustainability. Het beleid bestaat uit: IFC’s verplichtingen, taken, verantwoordelijkheden in relatie met het milieu en maatschappelijk risico’s. Om te voldoen aan het beleid moeten we ons houden aan de volgende acht prestatie-eisen:

• Omgevingsmanagement;
• Werk- en arbeidsomstandigheden;
• Efficiënt grondstofgebruik en verontreinigingspreventie; 
• Gezondheid, veiligheid en beveiliging;
• Grondverwerving en onvrijwillige her(huis)vestiging; 
• Instandhouding van biodiversiteit en duurzaam beheer van natuurlijke bronnen; 
• Inheemse volkeren;
• Cultureel erfgoed.

De nieuwe strategische focus komt tot uitdrukking in het MVO-beleid voor 2017. Ballast Nedam gaat zich meer richten op de eisen die relevant zijn voor onze markt, om zo beter te kunnen presteren op de belangrijkste MVO-onderwerpen. De verschillende MVO-doelstellingen zullen we dichter op de business en meer naar de projecten brengen. Hierdoor wordt de urgentie van de markteisen meer onderkend en uiteindelijk gedragen op de plek waar deze eisen het meest relevant zijn.

 • Ballast Nedam voert zijn MVO-beleid bedrijfsbreed uit. Daarbij richten we ons op een heldere organisatiestructuur, het inrichten en handhaven van een efficiënt managementinformatiesysteem en op concrete, relevante acties die een positieve impact hebben op onze organisatie, onze stakeholders en de leefomgeving.

  Dit betekent onder andere het volgende:

  •De directeuren en divisiedirecteuren zijn verantwoordelijk voor alle MVO-onderwerpen binnen hun bedrijfsonderdeel;
  • Het beleid ‘Key Performance Indicators’ (KPI’s) en de geformuleerde doelstellingen zijn doorgevoerd in de hele organisatie;
  • Bij de beloning van de directeuren en divisiedirecteuren worden de maatschappelijke resultaten meegenomen. In de scorecard van het management staat dat KPI’s over niet-financiële onderwerpen voor een derde deel worden meegewogen;
  • De resultaten worden hierbij zowel op divisie- als bedrijfsniveau gemeten en op holdingniveau geconsolideerd. De KPI’s en de doelstellingen zijn integraal onderdeel van de kwartaalrapportages. Hiermee is MVO steviger geborgd in de bedrijfsvoering.