Ballast Nedam-directeur Bramske van Beijma versterkt Raad van Bestuur van moederbedrijf Rönesans Holding

Ballast Nedam-directeur Bramske van Beijma is benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van moederbedrijf Rönesans Holding. Met deze aanstelling van Bramske als Board Member Sustainability versterkt Rönesans haar strategische duurzaamheidsactiviteiten. Naast deze nieuwe rol blijft Bramske haar werkzaamheden uitvoeren als Ballast Nedam-directeur Corporate Social Responsibility en directeur Digital Transformation en Innovation.

Wat ga je doen in jouw nieuwe rol?
"In de eerste maanden zal ik mij vooral richten op onderling kennis delen en ervaringen uitwisselen  over bijvoorbeeld investeringskansen, certificaten en de slimme inzet van energie uit wind en zon. Er zijn veel interessante verschillen tussen Turkije en Nederland, waardoor ik mijn Turkse collega’s dankzij mijn Nederlandse kennis juist kan inspireren om anders na te denken. Feitelijk kan ik in deze rol een brug slaan tussen beide culturen en manieren van werken. Bovendien richt ik mij als ‘people manager’ ook graag op de menselijke kant. Het gaat immers niet alleen om feiten en cijfers. Het is méér dan dat."


Waar zie jij voor Rönesans Holding de grootste kansen op het gebied van duurzaamheid?
"Op dit moment liggen de grootste kansen in de energietransitie, waar Rönesans natuurlijk al een mooie stap in heeft gezet. In juli 2023 tekende Rönesans een samenwerking met TotalEnergies voor de opschaling van de activiteiten in duurzame energie. Nu TotalEnergies 50% van de aandelen in Rönesans Enerji heeft, zullen de projecten in groene energie in rap tempo gaan toenemen. Daarnaast worden, mede door de gevolgen van de klimaatverandering, schoonwaterprojecten steeds belangrijker. Dat zal ik extra gaan aanjagen."

Over Rönesans Holding

Lees meer over ons moederbedrijf Rönesans Holding:

Wat zijn binnen duurzaamheid de verschillen tussen Turkije en Nederland?
"In Nederland hebben we het Klimaatakkoord als antwoord op het Parijsakkoord en inmiddels hebben we sinds dit jaar de Europese Klimaatwet. Deze legt de lat nog een stukje hoger om in 2030 55% van onze CO2 te reduceren en in 2050 klimaatneutraal te zijn.

Turkije heeft in 2021 het Parijsakkoord geratificeerd, waardoor duurzaamheid hoog op de agenda is komen te staan. Maar verschillen merk je wel. Zonnepanelen en elektrische auto’s zijn in Turkije bijvoorbeeld minder vanzelfsprekend. Tegelijkertijd liggen er daardoor ook veel kansen. Het is interessant om van elkaar te leren, bijvoorbeeld op het vlak van de energietransitie. De wil is er, dus het kan snel gaan."

Wat is jouw stip op de horizon?
"Uiteindelijk is mijn ambitie om bij te dragen aan een nog groener bedrijf met meer projecten in de energietransitie, die zich richten op wind, zon of bijvoorbeeld waterstof projecten, maar ook de nadruk op schoonwaterprojecten die steeds belangrijker worden vanwege de gevolgen van de klimaatverandering over de hele wereld."

Naast jouw nieuwe rol blijf je bij Ballast Nedam jouw huidige werkzaamheden uitvoeren als directeur Corporate Social Responsibility en directeur Digital Transformation en Innovation. Je bent dus onder andere verantwoordelijk voor duurzaamheid binnen Ballast Nedam. Wat staat er in Nederland op jouw agenda?
"Dat is een hele lijst! Bij Ballast Nedam blijven we investeren om onze emissies te reduceren door de aanschaf van steeds meer elektrisch bouwmaterieel, bedrijfsbussen en leaseauto’s. Zo komen we tot CO2-neutrale bedrijfsvoering in 2030. Dit jaar hebben we al twee volledig CO2-neutrale bouwplaatsen in onze portefeuille en daarnaast hebben wij de koers ingezet om energieneutraal te worden door de opwek van eigen zon- en windenergie. Momenteel sturen wij met een Virtual Power Plant deze eigen opgewekte energie al door naar andere Ballast Nedam locaties. Hiermee willen wij doorgaan als ook met meer eigen energie opwekken om de elektrificatie van bouwmaterieel en dergelijke zelf te kunnen bedienen.

Ook jagen we het gebruik van biobased materialen volop aan, zodat we de milieuprestatie van gebouwen verbeteren en dit onderbouwd kunnen aantonen. Door ons ook te richten op losmaakbaar en aanpasbaar ontwerpen en bouwen en zo veel mogelijk hergebruikte en gerecyclede materialen toe te passen, willen wij het gebruik van nieuwe grondstoffen zoveel mogelijk voorkomen. Wanneer nieuwe grondstoffen nodig zijn, is de wens dat  deze zo veel mogelijk biobased en non-toxisch zijn.

Kortom: genoeg te doen. Mijn plek in de Raad van Bestuur van Rönesans Holding maakt mij trots. Ik zet graag mijn schouders eronder zodat zowel Rönesans als ons eigen Ballast Nedam duurzame stappen vooruit blijven zetten. Klaar zijn voor de toekomst, dat is ons gezamenlijke doel."

→ Lees ook het officiële persbericht van Rönesans Holding.

Terug naar: