Minister Van Nieuwenhuizen geeft startsein Blankenburgverbinding

17 september 2018

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) gaf op maandag 17 september het officiële startsein voor de aanleg van de Blankenburgverbinding. Aan de oevers van het Scheur groef ze de eerste meters van de nieuwe weg, de A24, waarmee de A20 en de A15 met elkaar worden verbonden. Het consortium BAAK (Ballast Nedam, DEME en Macquarie Capital) bouwt in opdracht van Rijkswaterstaat de Blankenburgverbinding. Naar verwachting rijden in 2024 de eerste auto’s over de nieuwe weg.

De opdracht van BAAK omvat naast de bouw ook het ontwerp, de financiering van 1 miljard euro en twintig jaar onderhoud van de nieuwe verbinding. De nieuwe weg loopt vanaf de A20 aan de westkant van Vlaardingen langs de Krabbeplas, onder het Scheur door en sluit aan de zuidoost kant van Rozenburg aan op de A15. Het project omvat de aanleg van twee knooppunten, op de A20 en de A15, en de verbreding van de A20 tussen de A24 en het Kethelplein. Om in Vlaardingen de leefbaarheid van het gebied te vergroten, wordt de weg hier voor een deel verdiept aangelegd en voor een deel in een landtunnel. Onder het Scheur bouwt BAAK een afzinktunnel.

Martijn Klinkhamer, directeur van BAAK: ´We zijn erg trots dat we nu daadwerkelijk met de bouw van dit prachtige project kunnen beginnen. Na een lange periode van voorbereiden staan we als consortium gesteld en gaan we daadwerkelijk buiten aan de slag. Veiligheid en hinderbeperking in alle facetten zijn hierbij heel belangrijke uitgangspunten´.

Minder hinder

Door slim te bouwen zorgt BAAK voor minder hinder in de omgeving. Het bouwconsortium realiseert bijvoorbeeld de afzinktunnel met slechts twee afzinkdelen in plaats van de beoogde zes uit het referentieontwerp. Zo hoeft het Scheur – de economische slagader van de regio – minder vaak afgesloten te worden. Verder worden bouwmaterialen over het water aangevoerd en waar mogelijk worden technieken toegepast die voor minder geluid in de omgeving zorgen.

De komende maanden staan de werkzaamheden met name in het teken van het bereikbaar maken en inrichten van de werkterreinen, zowel op het land als op het water. In de zomer van 2019 start de bouw van de twee tunnels.