Corporate video

10 augustus 2018

Ballast Nedam heeft laten zien nog steeds tot de meest toonaangevende bouwers te behoren. Dat heeft zich geuit in het binnenslepen van prachtige projecten, het ontplooien van innovatieve en duurzame initiatieven en het aantrekken van nog meer getalenteerde en inspirerende collega’s. Met daarin als rode draad het continue versterken en efficiënter maken van het bedrijf. De stevige ambitie bezegelt dit: het meest competitieve bouwbedrijf willen zijn en behoren tot de top drie van bouwbedrijven in Nederland.

Dit nieuwe gezicht komt tot uiting in onze corporate film die is vormgegeven rond de nieuwe pay-off: Samen grensverleggend. Twee woorden met meerdere betekenissen. Samen grensverleggend betekent onder andere elkaar uitdagen om net dat stapje extra te zetten. Elkaar versterken en uitdagen om tot slimme oplossingen te komen die leiden tot betere prestaties. Niet alleen collega’s onderling, maar ook samen met opdrachtgevers, leveranciers en de omgeving