RVB BIM Norm behaald bij rijkskantoor de Knoop

29 mei 2018

Niet eerder werd de RVB BIM Norm zo snel behaald als nu bij rijkskantoor de Knoop. Dat was mogelijk doordat Ballast Nedam haar eerder opgedane ervaring (PPS Justitieel Centrum Zaanstad) konden inzetten bij dit project. Zo kon nog beter meegedacht worden met het Rijksvastgoedbedrijf en de RVB BIM Norm op een slimme manier inzetten. Daarnaast kon de RVB BIM Norm beter worden afgestemd via de open dialoog met het Rijksvastgoedbedrijf en de partners en daardoor beter worden geïntegreerd binnen het project.

Voorschrijven BIM-norm

Het Rijksvastgoedbedrijf wil in de toekomst betrouwbare informatie over de gebouwenvoorraad hebben. Daarom schrijft ze een BIM-norm voor: de RVB BIM Norm. Het Rijksvastgoedbedrijf gebruikt namelijk Building Information Modelling (BIM, of Bouwwerk Informatie Model) voor concrete, betrouwbare en uniforme informatie over de gebouwenvoorraad.

In DBFMO-contracten (zoals bij rijkskantoor de Knoop) past het Rijksvastgoedbedrijf de RVB BIM Norm toe als een prestatie-eis in de outputspecificatie. Deze prestatie-eis is daarmee ook onderwerp van de afspraken over monitoring en betaling.

Wij moeten om aan de RVB BIM Norm te voldoen permanent actuele bouwwerkinformatieproducten ter beschikking stellen. Bijvoorbeeld gebouwmodellen en tekeningen. Deze informatieproducten bevatten de gegevens die de norm voorschrijft.

De RVB BIM Norm ontwikkelt natuurlijk wel met de ontwikkelingen binnen BIM mee. Zo evolueert de norm mee en blijft de manier van werken up-to-date.

De leerervaringen die momenteel worden opgedaan, leiden de komende jaren tot nieuwe versies van de norm. Naar verwachting wordt dat een lijvig document net als de huidige norm. Aannemers hebben daarom het voortouw genomen in de ontwikkeling van de BIM basis ILS. Deze is gebaseerd op geldende Open Standaarden zoals IFC en normen zoals de RVB BIM Norm. Met heldere afspraken, zodat iedereen op dezelfde manier werkt. Het is dan ook veel meer een bekrachtiging van hoe er nu al gewerkt wordt.

RVB BIM Norm breder ingezet

Inmiddels maakt het Rijksvastgoedbedrijf niet als enige meer gebruik van de RVB BIM Norm. Meerdere opdrachtgevers nemen de RVB BIM Norm over, bij de realisatie van het VUmc Imaging Center maakt onze opdrachtgever bijvoorbeeld gebruik van een eigen variant op de RVB BIM Norm. Maar ook Schiphol zet in op BIM met een eigen norm met de RVB BIM Norm als uitgangspunt. Deze norm wordt onder andere ingezet bij de projecten die Ballast Nedam uitvoert op Schiphol (verbouwing en uitbreiding van de internationale KLM Crown Lounge en de bouw van de nieuwe A-pier). Dat is niet zo verwonderlijk. De RVB BIM Norm geeft actuele, concrete en betrouwbare informatie over gebouwen in beheer. Iedereen werkt dus met dezelfde informatie en het dwingt alle partijen om gestructureerd te werken.

Rijkskantoor de Knoop

Consortium R Creators, de samenwerking tussen Strukton, Facilicom en Ballast Nedam, is verantwoordelijk voor de herontwikkeling van de voormalige Knoopkazerne in Utrecht tot rijkskantoor de Knoop. De overeenkomst omvat: ontwerp, realisatie, onderhoud en exploitatie. Na de ingebruikname dit jaar is de exploitatiefase, met een looptijd van twintig jaar, gestart. Strukton Worksphere was verantwoordelijk voor het installatietechnische gedeelte van de RVB BIM norm. Vanwege de eerder opgedane ervaring had Ballast Nedam een coördinerende rol bij het behalen van de RVB BIM norm.