Werkzaamheden Cooltoren verlopen volgens schema

03 oktober 2018

Anders dan in verschillende media gepubliceerd kan de Cooltoren gewoon binnen contractuele bouwtijd opgeleverd worden. Dat bevestigen zowel ontwikkelaar De Vijf Heeren als Ballast Nedam. Zaterdag 29 september publiceerden AD en NU.nl een artikel dat geschreven is zonder een vorm van hoor en wederhoor toe te passen. Hierdoor is er een verhaal ontstaan dat op onwaarheden berust en dat wordt zeer betreurd.


Kort geding

Voor het zomerreces heeft er een kort geding gelopen tussen de ontwikkelaar, De Vijf Heeren, en de aannemer, Ballast Nedam. Inzet van het kort geding was het verkrijgen van helderheid op korte termijn, over een aantal lopende zaken. Onderwerpen die geen invloed hebben op de overeenkomsten tussen de ontwikkelaar en toekomstig eigenaar, en ook niet tussen aannemer en opdrachtgever. Inmiddels is er helderheid verschaft en nemen zowel ontwikkelaar als aannemer hun verantwoordelijkheid. Extra kosten worden door de ontwikkelaar gedragen en door inzet van extra materiaal en personeel door de aannemer kan er gewoon binnen de contractuele bouwtijd opgeleverd worden. Toekomstige bewoners worden hiervan via een brief op de hoogte gesteld.


Voortgang

Op de bouwplaats zijn de damwanden geplaatst en is de bouwput weer aangevuld. De heistelling is op locatie aangekomen zodat er op korte termijn gestart kan worden met de heiwerkzaamheden.