16 september: Opening Natuurbrug Zeepoort

13 september 2017

Natuurbrug Zeepoort over de Zeeweg Bloemendaal is klaar. Tot eind juni 2017 werkten wij met veel genoegen aan dit unieke ‘eco’ project. Trots zijn wij ook op de oplevering die drie maanden eerder plaatsvond dan gepland.

Open dag

Om de opening en de overdracht van opdrachtgever provincie Noord-Holland aan beheerder PWN te vieren, wordt er op zaterdag 16 september een publieksdag georganiseerd. Tussen 10:00 en 17:00 uur staat bezoekerscentrum De Kennemerduinen bol van de activiteiten. Experts delen elk uur hun kennis over de bouw en de natuuraspecten van de natuurbrug. Ook voor kinderen is er veel te doen. De toegang is gratis.

Klik hier voor meer informatie over de publieksdag.

Over het project

De aanleg van Natuurbrug Zeepoort over de Zeeweg zorgt voor een goede verbinding tussen de deelgebieden in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en een bevordering van uitwisseling tussen dier- en plantensoorten. Zo blijft de flora en fauna in het gebied gezond. Om recht te doen aan de unieke ligging van de Zeeweg is een hoog ambitieniveau gesteld voor de beeldkwaliteit van de brug. De landschappelijke inpassing van de brug was het belangrijkste beoordelingscriterium tijdens de selectie.

Klik hier voor meer informatie over het project