Stichting Werknemersparticipatie Ballast Nedam geeft kennis uitkering te doen aan haar certificaathouders

02 augustus 2017

Stichting Werknemersparticipatie Ballast Nedam stelt de houders van door haar uitgegeven certificaten hierbij in kennis van haar voornemen tot het doen van een uitkering aan haar certificaathouders. Stichting Werknemersparticipatie Ballast Nedam heeft het naar aanleiding van het arrest van 18 april 2017 van de Ondernemingskamer door Renaissance Infrastructure B.V. geconsigneerde bedrag ontvangen van de consignatiekas en wenst dit uit te keren aan haar certificaathouders.

Certificaathouders die hun uitkering wensen te ontvangen dienen dit schriftelijk kenbaar te maken door de op deze website beschikbaar gestelde brief ingevuld en ondertekend op te sturen aan het adres dat in de brief staat vermeld. Klik hier om de brief te downloaden.

Dit bericht wordt tevens verspreid via het intranet van Ballast Nedam N.V.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Daan Lutje Wooldrik (d.lutjewooldrik@ballast-nedam.nl) of Anita Evers (a.evers@ballast-nedam.nl).