Hoogste punt bereikt voor VUmc Imaging Center Amsterdam

30 juni 2017

Donderdag 29 juni 2017 heeft de nieuwbouw van VUmc Imaging Center Amsterdam het hoogste punt bereikt. Op feestelijke wijze is het hoogste punt gevierd van de bouw van het VUmc Imaging Center Amsterdam. Dit is voor VUmc en de bouwcombinatie De Beeldbouwers (bestaande uit Ballast Nedam en ULC) het moment om iedereen te bedanken voor de gezamenlijke inzet en het uiten van vertrouwen op een succesvolle oplevering van de nieuwbouw.

De nieuwbouw brengt alle activiteiten van VUmc die te maken hebben met beeldvormende technieken hier samen. Het nieuwe Imaging Center bestaat uit zes bouwlagen en beslaat ongeveer 16.000 m2. In het gebouw zullen de vakgroepen Radiologie, Nucleaire Geneeskunde, BV Cyclotron en Lasercentrum van de VU samengevoegd worden. Het Imaging Center Amsterdam wordt een flexibel inzetbaar gebouw. Innovatie en hightech apparatuur op het gebied van imaging krijgen zo een prominente plek onder één dak. Het grote aantal beeldvormende apparatuur, de hoogwaardige laboratoria en de sterke diversiteit aan gebruikers stellen hoge eisen aan het gebouw. Het gebouw moet snel aangepast kunnen worden aan de continu ontwikkelende onderzoeksapparatuur. Het samenbrengen van de nieuwste beeldvormende technieken en experts vanuit verschillende disciplines levert grote winst op voor patiënten met onder meer kanker, hersenaandoeningen of hart- en vaatziekten.

Vanzelfsprekend blijft het aangrenzende ziekenhuis tijdens alle werkzaamheden gewoon in gebruik, waarvoor specifieke maatregelen getroffen worden om overlast te voorkomen. Naar verwachting zal het VUmc Imaging Center Amsterdam begin 2019 haar deuren openen en de eerste patiënten ontvangen.