Ballast Nedam ondertekent Sustainable Development Goals Charter

21 april 2017

Ballast Nedam heeft het Sustainable Development Goals Charter ondertekend. Het Charter vertegenwoordigd zeventien ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s), of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, die ervoor zorgen dat mondiale problemen op effectieve wijze in gezamenlijkheid aangepakt worden.

Met de ondertekening van het Charter committeert Ballast Nedam zich aan het creëren van een positieve bijdrage aan de 17 doelen.

Onno Dwars, commercieel directeur Ballast Nedam Development: “Ons handelen heeft invloed op het heden en op de toekomst. Dit is een verantwoordelijkheid die wij zorgvuldig en integer aangaan. Door ons aan te sluiten aan het Charter wordt duurzaamheid integraal benaderd en vormt daarmee niet slechts een ambitie maar een handelingskader.”

Sustainable Development Goals Charter

Deze doelen komen voort uit de mondiale agenda van de Verenigde Naties. Het eerste en belangrijkste doel is het beëindigen van extreme armoede. Volgens de VN ‘de grootste uitdaging van deze tijd’. Andere doelen hebben betrekking op gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater, maar ook over duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering.
Het Charter is tot nu toe ondertekend door ruim 100 Nederlandse bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, filantropen, banken en lokale overheden. Hiermee geven zij aan samen een bijdrage te willen leveren aan de Sustainable Development Goals. Ondertekenaars hebben verschillende partnerschappen opgezet rondom thema’s als duurzame verstedelijking en basisgezondheidszorg om moeilijke problemen met innovatieve oplossingen het hoofd te bieden.

Meer informatie over het Sustainable Development Goals Charteris te vinden op www.sdgcharter.nl