Ondernemingskamer wijst vordering tot uitkoop toe; financiële afwikkeling van start

19 april 2017

De Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam heeft de door Renaissance Infrastructure B.V. tegen de gezamenlijke andere aandeelhouders ingestelde vordering tot overdracht van hun aandelen in het kapitaal van Ballast Nedam N.V. toegewezen.

Zoals eerder aangekondigd, past deze op grond van artikel 2:92a BW geïnitieerde procedure in de wens van Renaissance Infrastructure B.V. om 100% van de aandelen in het kapitaal van Ballast Nedam N.V. te verkrijgen.

De Stichting Administratiekantoor van Aandelen Ballast Nedam en de Stichting Werknemersparticipatie Ballast Nedam hebben zich als gedaagde partijen gerefereerd aan het oordeel van de Ondernemingskamer en certificaathouders geïnformeerd over de mogelijkheid om in de procedure tussen te komen. Van die mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.

Renaissance Infrastructure B.V. zal de door de Ondernemingskamer vastgestelde koopprijs (0,30 euro per aandeel, te verhogen met de wettelijke rente) voldoen door storting in de consignatiekas van het Ministerie van Financiën. Hiermee wordt Renaissance Infrastructure B.V. 100% aandeelhouder van Ballast Nedam N.V. Houders van niet-girale aandelen en certificaten van aandelen dienen zich voor betaling van de koopprijs vervolgens te wenden tot de consignatiekas. Voor zover stukken giraal werden gehouden, zal afwikkeling via Euroclear en de betrokken financiële instellingen verlopen door bijschrijving van de koopprijs op de betreffende beleggingsrekening.

Bovenstaande procedure zal zich de komende maanden voltrekken, met het voornemen dat deze voor eind juni is afgerond. In dat geval zullen de huidige minderheidsaandeel- of certificaathouders niet meer worden opgeroepen voor de jaarlijkse algemene vergadering.