Definitieve financiële resultaten 2016 en een goede prestatie in Q1-2017

14 april 2017
Gecontroleerde financiële resultaten 2016

2016 was een transitiejaar voor Ballast Nedam. Gedurende het afgelopen jaar is een aantal structurele verbeteringen doorgevoerd. De kostenbeheersing is verbeterd door een scherpere evaluatie en analyse van de algemene kosten en een grotere betrokkenheid van de centrale inkoopafdeling. Helaas heeft een aantal, in het verleden aangenomen projecten, de resultaten van 2016 verslechterd vergeleken met de verwachtingen die eerder dit jaar zijn uitgesproken. Als gevolg daarvan komt het operationele resultaat (EBIT) uit op 62 miljoen euro negatief.

Positieve operationele resultaten Q1 en gedegen nieuwe contracten

In het eerste kwartaal van 2017, hebben we conform onze eerdere verwachtingen een positief operationeel resultaat geboekt. We zijn in staat geweest om onze orderportefeuille te versterken door gedegen projecten met een gezonde marge aan te nemen zoals de renovatie van het voormalige V&D pand in Utrecht en Transferium Deutersestraat in 's- Hertogenbosch. Aan onze Construction divisie zijn een aantal prominente projecten gegund zoals de ‘Mall of the Netherlands’ in Leidschendam, de verbouwing en uitbreiding van de KLM Crown Lounge op Schiphol en de uitbreiding van de Amsterdam ArenA. Onze regiobedrijven hebben geprofiteerd van de herstellende huizenmarkt. Bovendien heeft onze divisie International Projects overeenstemming bereikt over het uitbreiden en upgraden van de haven van Saint Lucia.

Vooruitzichten voor 2017

We gaan verder met de verbeteringen die zijn doorgevoerd in 2016 en we zullen ons verder richten op het versterken van de genomen maatregelen met het doel ons businessplan te realiseren. Daarnaast kunnen we de tenderkosten verder verlagen door een verbeterde kostenbeheersing en kunnen we onze middelen efficiënter inzetten.

We blijven de verbetering van marges op projecten nastreven door middel van selectieve en strategische inschrijving. Met behulp van deze strategie willen we onze hit rate van gunning van projecten verhogen naar 20%. Onze prioriteit op solide inkoop in onze bestaande ondernemingen is succesvol gebleken en zal worden voortgezet. De synergie met Renaissance heeft al tot resultaten geleid: een verbreding van onze internationale activiteiten, de gecombineerde technische expertise en de efficiëntie op het gebied van directe en indirecte kosten.

Wij verbeteren onze bedrijfsstructuur voortdurend en blijven gericht op verdere verbetering van effectiviteit en efficiëntie op alle vlakken. Een gezonde, veilige en motiverende werkomgeving in combinatie met permanente opleidings- en ontwikkelmogelijkheden voor al onze medewerkers, zorgt ervoor dat we klaar zijn voor verdere groei.