Heddes realiseert hotel op terrein Westergasfabriek

13 april 2017

In opdracht van Westergasfabriek Hotel B.V. gaat Heddes Bouw & Ontwikkeling dit jaar een hotel realiseren in het voormalige stadsdeelkantoor op het terrein van de Westergasfabriek te Amsterdam. Het hotel krijgt een duurzaam karakter en wordt geëxploiteerd door de hotelketen Conscious Hotels. Op dinsdag 11 april werd het contract met Westergasfabriek Hotel B.V. op feestelijke wijze ondertekend.

Het nieuwe Conscious Hotel wordt gevestigd in een historisch en monumentaal pand, dat zijn uitstraling zal behouden. In het pand zullen door Heddes Bouw & Ontwikkeling 89 hotelkamers worden gerealiseerd. Het ontwerp hiervan was een uitdagende opgave, die architect Hylkema voor zijn rekening heeft genomen.

De bouw is reeds gestart in de vorm van het strippen van de binnenzijde van het gebouw. Vervolgens zullen de constructieve werkzaamheden worden verricht die onder andere het verstevigen van de bestaande houten balklaag omvatten, door het aanbrengen van circa 2.000 strekkende meter hout. Vervolgens zullen de hotelkamers worden gerealiseerd.

Een uitdagend onderdeel van dit project is het realiseren van de nieuwe lift die naar de kelderverdieping gaat, door de bestaande keldervloer heen onder het grondwaterniveau. Op deze kelderverdieping zal ook een installatie van de warmte-koude opslag worden gerealiseerd.

Niels Doodeman, directeur van Heddes Bouw & Ontwikkeling: “Dinsdag tekenden de heer Meijer, mevrouw Meijer-Bergmans en directeur Westergasfabriek Hotel B.V. Mark de Kruijk samen met ons het contract, terwijl de eerste bouwwerkzaamheden aan het hotel al zichtbaar zijn. Dit project past in de focus van Heddes om in Amsterdam ambitieuze bouwprojecten te realiseren waar wij de verantwoordelijkheid nemen voor engineering en realisatie. Het is een mooie en uitdagende opgave. Wij danken de familie Meijer-Bergmans voor het in ons gestelde vertrouwen.”