Kennisgeving aan certificaathouders en werknemersparticipanten

01 maart 2016

In het kader van de door Renaissance Infrastructure B.V. geïnitieerde uitkoopprocedure wijzen we u op de advertenties die de Stichting Administratiekantoor van Aandelen Ballast Nedam en de Stichting Werknemersparticipatie Ballast Nedam op maandag 29 februari 2016 in het Financieele Dagblad hebben geplaatst.

Download hier de tekst van de beide advertenties