Vloer gestort diepste punt N31 Harlingen

02 december 2016

Het diepste punt van de verdiepte ligging door Harlingen is bereikt. Met een waterkelder naast het Van Harinxmakanaal van 14 meter diep (25 meter x 8 meter). Donderdag 1 december werd door Directeur RWS-Noord Nederland Jaap Eikelboom, Gedeputeerde Sietske Poepjes, Wethouder Harry Boon en COO Sander Dekker van Ballast Nedam het eerste beton gestort voor de werkvloer van de waterkelder.

Op dit moment wordt er op het hele tracé volop gebouwd aan de nieuwe weg. Het bereiken van dit diepste punt is een mijlpaal voor het project en hier zijn we trots op! De nieuwe N31 wordt verdiept door Harlingen aangelegd over een lengte van 2 kilometer. De verdiepte bak is circa 4,5 meter diep en heeft op 2 plaatsen een zogenaamde waterkelder. In deze waterkelder wordt het overtollige (regen)water opgevangen en verwerkt. De diepste waterkelder bevindt zich naast het aquaduct en is 14 meter diep.

De nieuwe N31 Harlingen

De gemeente Harlingen, Rijkswaterstaat, de provincie Fryslân, ProRail en Ballast Nedam werken samen aan de vernieuwing van de N31 ter hoogte van Harlingen. De weg wordt verdubbeld, wordt voorzien van een aquaduct en komt grotendeels verdiept te liggen.