Koning opent Justitieel Complex Zaanstad

06 september 2016

Grootste en modernste gevangenis van Nederland

Zijne Majesteit de Koning verrichtte dinsdagochtend 6 september in Westzaan de officiële opening van het Justitieel Complex Zaanstad (JCZ). Het JCZ is de grootste en modernste gevangenis van Nederland, gebouwd in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Voor JCZ staat het uitgangspunt ‘binnen beginnen, om buiten te blijven’ voorop.

In het nieuwe complex kunnen meer dan 1000 justitiabelen worden ondergebracht in een huis van bewaring, gevangenis en psychiatrisch centrum. Het energieneutrale, multifunctionele gebouw met energielabel A+++ is 68.000 m² groot en vervangt de verouderde complexen in de regio Amsterdam en Haarlem. Het psychiatrisch centrum is al in gebruik, het huis van bewaring en de gevangenis volgen later dit jaar.

Kernbegrippen voor het ontwerp: humaan, sober, doelmatig en robuust. Deze principes gelden ook voor de techniek en de invulling van de exploitatie. Het justitieel complex is toekomstbestendig, kan multifunctioneel worden ingezet en is geschikt voor celgebruik door meer personen. Naast de bouw en coördinatie van de installatietechniek is Ballast Nedam verantwoordelijk voor het beheer tijdens de exploitatie gedurende 25 jaar.

Doordat de kernbegrippen van het ontwerp goed zijn doordacht, hebben ze niet alleen de architectuur bepaald, maar ondersteunen ze ook de diverse functies van het justitieel complex. In het hele complex is veel licht en lucht zichtbaar dat bijdraagt aan de “humaniteit” van het gebouw. De inrichting en het meubilair zijn robuust en gemakkelijk te onderhouden. Goede afstemming op allerlei aspecten lukt alleen met een intensieve samenwerking tussen alle betrokken partijen.