Olav Padberg voorgedragen als lid Raad van Bestuur

19 juli 2016

Op de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering wordt de heer Olav Padberg voorgedragen als lid van de Raad van Bestuur van Ballast Nedam N.V. Vooruitlopend hierop functioneert Olav Padberg per heden al als lid van de Raad van Bestuur en is hij mede verantwoordelijk voor het te voeren beleid van Ballast Nedam.

Olav Padberg zal zich binnen de Raad van Bestuur specifiek richten op HR en Legal voor zover het Ballast Nedam als geheel betreft, hij zal zich samen met de heer Serkan Altuntop (CFO) bezig houden met financieringsaangelegenheden en Olav is vanuit de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de Divisie Specialties & Supplies.

Olav is sinds 2007 werkzaam bij Ballast Nedam en, meer specifiek, sinds 2011 als Directeur Legal, Secretaris van de Raad van Bestuur van Ballast Nedam N.V. en Compliance Officer van het Ballast Nedam pensioenfonds.

De Raad van Bestuur zal, na de benoeming van Olav Padberg, bestaan uit de heren Cenk Düzyol (CEO), Serkan Altuntop (CFO), Sander Lefevre (lid Raad van Bestuur) en Olav Padberg (lid Raad van Bestuur).

Wij wensen Olav veel succes toe in zijn nieuwe functie als lid van de Raad van Bestuur van Ballast Nedam N.V.

Met vriendelijke groet,
Namens de Raad van Bestuur,

Cenk Düzyol