Herstel damwanden Amsterdam-Rijnkanaal opgeleverd

01 juli 2016

Op dinsdag 28 juni is het herstel van de damwanden van het Amsterdam-Rijnkanaal zonder restpunten opgeleverd. Ballast Nedam heeft in samenwerking met De Klerk Waterbouw circa 25 kilometer damwand en oever hersteld en aangepast om blijvend aan de scheepvaarteisen van Europa's drukst bevaren kanaal te voldoen.

Het kanaalgedeelte van het Amsterdam-Rijnkanaal is van Amsterdam tot Wijk bij Duurstede aan beide oevers over bijna de gehele lengte voorzien van stalen damwanden. Uit het onderzoek dat Rijkswaterstaat instelde bleek dat de damwanden op veel locaties groot onderhoud nodig hadden. Door het onderhoud blijft de damwand en het achterland bestand tegen de druk van het water in het Amsterdam-Rijnkanaal.

Onderhouden ‘met de winkel open’

Tijdens de werkzaamheden gingen de vaarbewegingen op het drukst bevaren kanaal van Europa gewoon door. Met scheepvaartbegeleiding, kleine werkgebieden en spreiding zijn de werkzaamheden zonder stremming en met minimale hinder uitgevoerd. Dat vroeg om een grote mate van flexibiliteit en om oplossingsgericht te kijken naar knelpunten en raakvlakken die tijdens het renovatiewerk naar voren kwamen.

Resultaatgericht en efficiënt samenwerken

Binnen het Design & Construct contract werd resultaatgericht samengewerkt met Rijkswaterstaat waarbij gezamenlijk knelpunten werden besproken en gezamenlijk opgelost. Daarnaast zijn processen efficiënter en overzichtelijker ingericht op basis van LEAN methodieken. Van deze verbeteringen maken zowel Ballast Nedam als Rijkswaterstaat gebruik bij nieuwe projecten. Zo is het Verzoek Tot Wijzigingen (VTW) proces dat tijdens het project is aangescherpt standaard geworden bij Rijkswaterstaat.