Oplevercertificaat BREEAM Excellent uitgereikt aan a.s.r.

30 juni 2016

Het a.s.r.-kantoor aan de Archimedeslaan in Utrecht is volledig gerenoveerd tot één van de duurzaamste kantoren van Nederland en heeft het oplevercertificaat BREEAM Excellent in ontvangst genomen.

Van Very Good naar Excellent

Renovatie bleek qua kosten en duurzaamheid de beste optie voor dit pand uit de jaren ‘70. In het Programma van Eisen stelde a.s.r. een concrete duurzaamheidsambitie: energielabel A en streven naar BREEAM Very Good. Om die reden kozen we voor duurzaam materiaalgebruik met een lage milieubelasting. Ook een hoge gebruikskwaliteit was erg belangrijk. Met aanvullende maatregelen is het gelukt om de certificering van Very Good naar Excellent te tillen. Deze inspanningen zijn nu bekroond met het oplevercertificaat BREEAM Excellent met een score van ruim 78% en een energielabel A++.

'Duurzaamheid was een van onze belangrijkste ambities, het resultaat ervan zie je nu overal in ons gebouw terug. Mede doordat Ballast Nedam creatief meedacht, is het gelukt om de BREEAM certificering van ‘Very Good’ naar ‘Excellent’ te tillen.' Aldus Fiona van ’t Hullenaar, Directeur business support bij a.s.r.

Maatregelenpakket

De hoge classificatie BREEAM Excellent is gerealiseerd door een pakket van bouwkundige en elektrotechnische maatregelen, waaronder:

  • Een glazen klimaatgevel verving de betonnen borstwering. Resultaat: energiebesparing en veel meer daglichttoetreding;
  • Het energieverbruik werd ook drastisch teruggebracht door klimaatplafonds met sprinkler- installaties.
  • Het bouw- en sloopafval werd gescheiden in meer dan negen stromen: 98% van al het afval is gerecycled;
  • PV-panelen en WKO (warmte- en koude opslag) zorgden voor duurzame energievoorziening;

Corina Boerman onze coördinator Milieu en Duurzaamheid geeft aan waar wij nog een stapje extra konden maken. ‘Binnen de credits lag onze extra bijdrage vooral in MAT5 (onderbouwde herkomst van materialen). Verder zorgden we voor gescheiden afvalstromen en een goed beheer van de bouwplaats. Ik ben er trots op dat we samen de lat hebben kunnen verhogen en uiteindelijk een verdiend BREEAM Excellent oplevercertificaat kunnen laten zien.