Rotterdamse ontwikkeling Hart van Zuid officieel van start

21 juni 2016

Totaalaanpak maakt het centrum van Zuid levendig, toekomstbestendig en beter toegankelijk

In de omvangrijke gebiedsontwikkeling Hart van Zuid in Rotterdam is de bouw officieel gestart. Vandaag heeft de combinatie Ballast Nedam en Heijmans samen met de gemeente Rotterdam toegelicht hoe het gebied rondom het Zuidplein en Ahoy de komende jaren transformeert tot een veelzijdig gebied waarin cultuur en sport, winkelen en horeca, congres- en hotelfaciliteiten op een toegankelijke manier samenkomen. De eerste bouwprojecten die worden uitgevoerd zijn de transformatie van voormalig deelgemeentekantoor Rotterdam Charlois tot een nieuw 50-meter zwembad en de uitbreiding van het Hoornbeeck College. Hart van Zuid is, samen met Rotterdam Central District en Stadshavens, een van de grootste gebiedsontwikkelingen van de stad Rotterdam.

Tijdens de meerjarige gebiedsontwikkeling ondergaat Ahoy een ingrijpende renovatie en een forse uitbreiding met een internationaal congrescentrum en een muziekhal. Op het Ahoy terrein is daarnaast ruimte voor een viersterren hotel en een bioscoop. De Gooilandsingel wordt de verbindende, autoluwe schakel van Hart van Zuid. Aan deze centrale as verrijst een kunstenpand ‘Pand Z’ met bibliotheek en theater. Daarnaast wordt in het gebied het winkelprogramma beter toegankelijk door een betere aansluiting op de Gooilandsingel en is uitbreiding van het winkelprogramma mogelijk. Het nieuwe vijftig meter zwembad wordt ingepast in het voormalige deelgemeentekantoor. Bovendien krijgt het gebied veel betere en gebruiksvriendelijkere verbindingen; zo wordt het OV-knooppunt van metro en bus vernieuwd. De totale omvang van deze gebiedsontwikkeling bedraagt circa € 200 miljoen.

Langjarig partnerschap

Met de gebiedsontwikkeling wil de gemeente Rotterdam het gebied rondom het Zuidplein en Ahoy ontwikkelen tot een volwaardig centrum voor Rotterdam Zuid. Het gebied wordt aantrekkelijker, toekomstbestendig en beter toegankelijk gemaakt voor bewoners, bezoekers, ondernemers, culturele en maatschappelijke organisaties. De eerste plannen voor de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid zijn in 2013 gemaakt en verder uitgewerkt door Ballast Nedam; sinds april 2016 is Heijmans betrokken en hebben de partners een gelijk aandeel in de ontwikkeling. Ballast Nedam en Heijmans hebben de mogelijkheid om in het gebied aanvullend programma te ontwikkelen. Dit alles is verwerkt in de (in 2015 vastgestelde) Structuurvisie Hart van Zuid, die is opgesteld met inbreng van bewoners en ondernemers. Ballast Nedam en Heijmans blijven via onderhoud en beheer van een deel van de gebouwen en het openbaar gebied tot na 2040 bij het gebied betrokken.

Gefaseerde uitvoering

Ballast Nedam en Heijmans verbinden zich voor langere tijd aan het gebied en zullen de aanpak in de periode 2016 tot 2021 gefaseerd uitvoeren. Dankzij deze fasering kunnen nieuwe functies vorm krijgen op plekken waar zich nu bestaande bouw bevindt. Zo zal op de oude locatie van het zwembad een nieuw theater met bibliotheek worden gebouwd en komt het nieuwe zwembad in voormalige deelgemeentekantoor. Het kunstenpand ‘Pand Z’ vervangt de huidige huisvesting van het huidige theater Zuidplein en zal tevens de huisvesting worden van de nieuwe Centrale Bibliotheek Rotterdam-Zuid.

Sociaal programma

Behalve ontwikkeling en beheer en onderhoud van publieke gebouwen en de openbare ruimte omvat het plan ook een sociaal programma, waaronder het organiseren van evenementen, het stimuleren van vakmanschap en ondernemerschap en het bieden van stageplaatsen en werk aan personen met afstand tot de arbeidsmarkt. Ook worden omwonenden betrokken bij de verdere uitwerking van de transformatieplannen. Hiervoor werden al eerder speciale ‘publiek private buurt samenwerkingsbijeenkomsten’ georganiseerd, gericht op het uitwisselen van ideeën en het bespreken van plannen. De buurtsamenwerking blijft gedurende de gehele uitvoering van het plan actief.

Kijk voor meer informatie op www.hartvanzuidrotterdam.nl