Ondergrondse parkeergarage Katwijk wint BNA Beste Gebouw van het Jaar 2016

23 mei 2016

De ondergrondse parkeergarage Katwijk is door de Branchevereniging van Architectenbureaus (BNA) uitgeroepen tot het Beste Gebouw van het Jaar 2016. Uit 125 inzendingen en acht genomineerden koos de vakjury unaniem voor de ondergrondse parkeergarage in Katwijk aan Zee: “Het is een gebouw wat laat zien hoe Nederland in de toekomst om moet gaan met de inrichting van onze kust.”
Niet alleen de prijs van de vakjury, maar ook de publieksprijs ging naar de ondergrondse parkeergarage Katwijk. In opdracht van de gemeente Katwijk is in twee jaar tijd de parkeergarage ontworpen en gebouwd. Royal HaskoningDHV staat voor het ontwerp. De werkzaamheden aan Kustwerk Katwijk zijn uitgevoerd door de bouwcombinatie Ballast Nedam en Rohde Nielsen en haar bouwpartners in een Engineering and Construct contractvorm.

Ook kende de jury drie eervolle vermeldingen toe vanwege bijzondere prestaties. In de categorie Identiteit & Icoonwaarde is dit OV-Terminal Arnhem (ontwerp UNstudio, uitvoering bouwcombinatie OV Terminal Arnhem vof, samenwerking tussen Ballast Nedam en BAM Bouw en Techniek).

Veilige en mooie Katwijkse kust

Voor de kustverdediging zijn wettelijke veiligheidsnormen opgesteld. De waterkering in Katwijk voldeed niet aan deze normen. Daarom is de kust bij Katwijk versterkt met een dijk in nieuwe bredere duinen. Tegelijkertijd is de parkeerdruk in Katwijk aan Zee hoog. Tussen de Boulevard en de dijk is een ondergrondse parkeergarage gebouwd.
Ondergronds gelegen tussen de dijk en de Boulevard van Katwijk maakt deze parkeergarage in Nederland uniek in zijn soort. Het deel uit van het project Kustwerk Katwijk. In dit project werken de gemeente Katwijk, hoogheemraadschap van Rijnland, provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat samen met direct betrokkenen aan een veilige en mooie Katwijkse kust met voldoende parkeergelegenheid. Naast dat de in- en uitritten op een natuurlijke wijze zijn ‘opgenomen’ in het omliggende duinlandschap, is tevens de waterkering in Katwijk versterkt door een Dijk-in-Duin oplossing. De parkeergarage werd in februari 2015 in gebruik genomen en biedt door de langgerekte vorm van 500 meter plaats aan 663 auto’s.

Op basis van het beeldkwaliteitsplan hebben Ballast Nedam en ZJA een aanbiedingsontwerp uitgewerkt en op detail-niveau het ontwerp verder geoptimaliseerd. Hierbij is vooral gelet op de zorgvuldige inpassing en materialisatie van de entrees in het duinlandschap.

Over BNA Beste Gebouw van het Jaar

BNA Beste Gebouw van het Jaar is de Nederlandse architectuurprijs die jaarlijks wordt uitgereikt door de Branchevereniging van Nederlandse Architectenbureaus (BNA). De prijs is voor architectenbureaus die opdrachtgevers en de samenleving meerwaarde bieden. Naast de architectonische kwaliteit, worden juist ook de gebruiks- en belevingswaarde, de toegevoegde maatschappelijke waarde en de kwaliteit van de samenwerking meegewogen.

Fotografie: Luuk Kramer

Fotografie: Luuk Kramer