Mevrouw C.M. Insinger treedt af als lid van de Raad van Commissarissen van Ballast Nedam N.V.

14 april 2016

In goed onderling overleg heeft mevrouw C.M. Insinger besloten zich met onmiddellijke ingang terug te trekken als lid van de Raad van Commissarissen van Ballast Nedam N.V. De Raad van Commissarissen respecteert deze beslissing en is mevrouw Insinger zeer erkentelijk voor haar inzet en bijdrage gedurende de afgelopen jaren.

Mevrouw Insinger was samen met de heer L.W.A.M. van Doorne een onafhankelijke commissaris zoals met Renaissance is afgesproken ten tijde van de overname.

Als gevolg van het aftreden van mevrouw Insinger is er in de Raad van Commissarissen een vacature ontstaan voor een onafhankelijk lid. De Raad van Commissarissen is voornemens om tijdens een nog te organiseren bijzondere aandeelhoudersvergadering een kandidaat voor te dragen ter benoeming.