Ballast Nedam ondertekent overeenkomsten met projectpartners A15 en A2

PERSBERICHT
Nieuwegein, 23 september 2015
Nummer 2015.023

De in april 2015 aangekondigde (raam)overeenkomsten voor de grote infrastructuurprojecten A15 Maasvlakte-Vaanplein en A2 Maastricht zijn door alle betrokken partijen ondertekend. Met de formalisering van de overeenkomsten heeft Ballast Nedam zijn risico-exposure op deze projecten met ingang van 30 juni 2015 teruggebracht. ‘Deze overeenkomsten zijn van groot belang voor Ballast Nedam. Er is veel werk verzet om deze overeenkomsten mogelijk te maken en we zijn onze projectpartners, opdrachtgevers en alle andere betrokken veel dank verschuldigd voor hun medewerking daaraan’, aldus Erik van der Noordaa, ceo van Ballast Nedam.  

  • Project A15 Maasvlakte-Vaanplein: economisch en juridisch belang van 40% terug naar 10%

Met ingang van 30 juni 2015 heeft Ballast Nedam zijn aandeel in de bouwfase van het project terug gebracht van 40% naar 10%. Het aandeel van de partners in het project, Strukton Groep N.V. en Strabag SE, is vergroot naar elk 45%. Zoals aangekondigd betaalt Ballast Nedam in 2016 een risicopremie van € 4 miljoen aan Strabag en € 6 miljoen aan Strukton. De transactie heeft in de tweede helft van 2015 een positieve impact op het vermogen en resultaat van per saldo circa € 13 miljoen, omdat voorzieningen kunnen vrijvallen. Het aandeel van Ballast Nedam in de beheer- en onderhoudsfase van het project blijft ongewijzigd op 33,33%.

  • Project A2 Maastricht: infrastructuurdeel naar Strukton; vastgoedontwikkeling naar Ballast Nedam. 

Projectpartner Strukton heeft het aandeel van Ballast Nedam overgenomen in de infrastructuuractiviteiten in het project en het aandeel van Strukton in de vastgoedontwikkeling van het project A2 Maastricht is overgegaan naar Ballast Nedam. Ook deze overeenkomst is effectief per 30 juni 2015.
Zoals aangekondigd betaalt Ballast Nedam zijn aandeel van 50% van het projectverlies, zijnde € 22 miljoen aan Strukton. Deze betaling zal gespreid plaatsvinden in de tweede helft van 2015. Ballast Nedam heeft het recht verkregen op de grondposities voor de vastgoedontwikkeling en zal bij oplevering van de tunnel circa € 40 miljoen betalen aan Strukton. Hiervoor zal externe financiering worden gezocht. De transactie heeft in de tweede helft van 2015 geen impact op het vermogen en resultaat.

Ballast Nedam richt zijn strategische focus op het in Nederland en internationaal succesvol verwerven en uitvoeren van integrale projecten op de werkgebieden huisvesting en mobiliteit. Daarnaast werken we aan projecten waar we door onze specialistische kennis en kunde het verschil maken voor de opdrachtgever. Ballast Nedam hanteert daarbij een gedifferentieerde marktbenadering vanuit drie divisies. 

Met verdere industrialisatie van het bouwproces door de inzet van innovatieve modulaire concepten en standaardisatie realiseert Ballast Nedam blijvende kwaliteit tegen de laagst mogelijke levenscycluskosten voor zijn opdrachtgevers en de maatschappij. Het aandeel Ballast Nedam is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX) van Euronext. www.ballast-nedam.nl