Reactie Ballast Nedam op NRC-artikel van 19 maart 2015 ‘Ballast Nedam heeft nog voor 5 weken geld in kas’

19 maart 2015

Uit het vandaag gepubliceerde artikel in NRC kan mogelijkerwijs de indruk ontstaan dat de beschikbaarheid van kredietfaciliteiten van Ballast Nedam beperkt is tot de publicatie van de jaarcijfers op 24 april 2015.

Om misverstanden te voorkomen, benadrukt Ballast Nedam dat het bankensyndicaat de voortdurende beschikbaarheid van de kredietfaciliteiten heeft bevestigd. We verwijzen hierbij naar het persbericht dat de onderneming op 18 maart 2015 heeft gepubliceerd.

Vanwege de verslechtering van het verwachte resultaat is Ballast Nedam in gesprek met de banken over een aanpassing van de financiering voor langere termijn. Voor die gesprekken is een tijdpad opgesteld, dat gericht is op het bereiken van een overeenkomst voor de presentatie van de jaarcijfers. Ondertussen is de lopende financieringsovereenkomst onverkort van kracht.